RSS Facebook

 

[IMG]

Průkopníka funkcionalismu v Sasku a Čechách objevuje nový web

08. 06. 2021 | Hans Richter (1882–1971) byl jeden z nejradikálnějších zástupců moderní architektury v Drážďanech. Pocházel ze Šluknova a i ve své vlasti zanechal mimořádné stavby. Přesto zůstávají jeho tvorba i život na obou stranách hranice neznámé. To napravuje objevný web, který po rok trvajícím mezinárodním výzkumu dnes spouští Muzeum města Ústí nad Labem s Městským muzeem Drážďany.

[IMG]

Proč dostal slavný Mocker v Ústí vyhazov?

28. 04. 2017 | Po 120 letech odkrývá ústecké muzeum nelichotivý důvod, proč jeden z nejvýznamnějších stavitelů katedrály svatého Víta v Praze a autor rekonstrukce Karlštejna Josef Mocker nedokončil přestavbu městského kostela v Ústí nad Labem, dnes známého jako kostela se šikmou věží. Při přípravě výstavy „Cizí dům“ o architektuře českých Němců vyšlo totiž najevo, že ho ústečtí radní vyhodili v atmosféře nacionálních nepokojů roku 1897 – prý totiž nadržoval Čechům.

[IMG]

Alfréd Piffl zažil v Ústí dobu kamennou

08. 03. 2013 | Exkurz do „zdivočelé doby“ poválečného Ústí zprostředkovává příběh architekta Alfréda Piffla, který přijel na začátku roku 1946 do severočeské metropole jako zmocněnec ministerstva školství a osvěty zachraňovat kulturní hodnoty po odsunutých Němcích před rozkradením a zničením. Ústecké muzeum právě představuje na výstavě „Světlo zbořeného města“ ukázky z tisíců Pifflem zachráněných starožitností.

[IMG]

Narodil jsem se v Ústí 11. října roku 1932

26. 02. 2013 | Význačný kunzhistorik Petr Spielmann, syn ústeckého architekta Paula Spielmanna, poskytl ke zveřejnění text svého projevu formulovaný u příležitosti výstavy "Neznámý rodák" v Muzeu města Ústí nad Labem. Seznámí čtenáře se vzpomínkami na předválečné Ústí a zdejší otcovu aktivitu. Nevyhýbá se ani dramatickému osudu po okupaci, který rodinu postihl v rámci uplatňování protižidovských zákonů.

[IMG]

Alfred Piffl a jeho relace v ústeckém rozhlase v letech 1946-1947

20. 02. 2013 | Ve funkci ředitele Městského musea v Trmicích a Městského archivu města Ústí nad Labem pracoval Alfréd Piffl na přebudování tehdejšího musea, zároveň vykonával práce, související s pověřením Ministerstva školství a národní osvěty pro záchranu kulturních hodnot z bytů po odsunutých Němcích. Mnohostrannou činnost Pifflovu v Ústí nad Labem nejlépe osvětlí jeho relace pro Oblastní rozhlasový vysílač.

[IMG]

V říjnu 1938 mě vyhnali z ráje - z Ústí nad Labem!

17. 01. 2013 | Stěžejní exponát dorazí do ústeckého muzea, aby obohatil aktuální výstavu „Neznámý rodák“ o dramatickém životním osud Petra Spielmanna, fotografa, mezinárodně uznávaného historika umění, dlouholetého ředitele muzea v německému Bochumu a emeritního děkana Fakulty výtvarného umění VUT v Brně. Hlavní aktér projektu narozený roku 1932 v Ústí do české-německo-židovské rodiny místního architekta Paula Spielmanna dorazí osobně 12. února v 17.00. Povede s veřejností besedu a komentovanou prohlídku expozice. Z rodného města musel po svůj židovský původ utéct roku 1938. Dnes žije a působí v Brně.

[IMG]

Erich Breindl a Petr Breindl: Z rodinné kroniky

19. 01. 2009 | Jedinečný materiál z rodinného archivu poskytl Harry Breindl, touto cestou mu mockrát děkujeme! Jde o vzpomínky Ericha Breindla, hlavního architekta ústecké chemické továrny. V závěru je připojen dovětek jeho syna Petra.

[IMG]

Wolf Hilbertz - tvůrce umělých ostrovů

27. 01. 2008 | Tajuplný svět tichého podvodního světa korálů učaroval staviteli umělých ostrovů a vizionáři podmořské architektury Wolfu Hilbertzovi (1938-2007). Překvapivě má tato mimořádně zajímavá osobnost světové architektury úzkou vazbu na Ústí nad Labem.

[IMG]

F. J. Arnold, autor S-domů

25. 01. 2008 | V období mezi světovými válkami byl F. J. Arnold nejprogresivnějším z domácích architektů města Ústí nad Labem. Navrhl Pavilon „B“ ve staré nemocnici, budovu České spořitelny na Mírovém náměstí i unikátní S-domy.