RSS Facebook

Novinky 

Územní plán vyhrál Koucký a Ctibor

01. 08. 2023 | Rada města v dubnu vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na zpracovatele ÚP, nabídky bylo možné podat přibližně do konce května. Přihlásil se jediný účastník, splnil všechny podmínky a byl vybrán. Vítězem je sdružení 4ct.eu a koucky-arch.cz!

První městská architektka v historii Ústí n. L.

01. 06. 2023 | Rada města rozhodla v lednu o zřízení Kanceláře architekta města - KAM. Po prvním "neúspěšném" konkurzu vybrala v druhém za městskou architektku Ing. arch. Barboru Havrlovou. Po určitém vakuu je zde tedy zárodek naděje, že dojde k pozitivním změnám.

Mezinárodní soutěž na Transformační centrum TCÚK

01. 05. 2023 | Stále na úrovni zázraku, po soutěži na jezero Milada druhá s mezinárodní účastí v posledním období. Vítězem se stává společná práce českých mh architects a italských Andrea Ravagnani Architects.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Nová kniha: Architektura Ústí nad Labem 1900-1945

ilustrace serialu

Po letech virtuální existence se řada na našem webu nashromážděných ale i nově dohledaných dat dostává do knižní podoby. Marta Pavlíková, Alena Sellnerová a Mirka Salavová z ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu daly toto úctyhodné dílo dohomady (mj. trochu i za naší skrovné asistence). Novou knihu o ústecké architektuře 1. pol. 20. stol. můžete objednávat na emailových kontaktech brozova.vera@npu.cz nebo pavlikova.marta@npu.cz / je k mání za 465,- Kč.

Studie 

Katalog staveb společnosti Alwin Köhler

ilustrace studie

Stavební firma Alwina Köhlera patřila na přelomu 19. a 20. století k předním stavebním společnostem v Ústí nad Labem. Další realizace má ale i v okolních městech. Podařilo se nám sehnat katalog z roku 1930, který mapuje část realizací. Podívejte se na něj v naší virtuální knihovně.