RSS Facebook

Novinky 

Dělnické obytné domy chemické továrny

01. 05. 2021 | Tak s křížkem po funuse jsme se konečně dostali ke zveřejnění prvních v odborném tisku publikovaných ústeckých domů. V r. 2020 žel podlehly demolici a to na základě stavu, do kterého se dostaly se vší pravděpodobností záměrnou a patrně i některými zásahy podpořenou neúdržbou. Škoda. Mohl z nich být hýčkaný klenot města.

Nová diplomka z ČVUT se věnuje rekonstrukci Schichtových lázní

14. 04. 2021 | Student Martin Mottl letos obhájil diplomovou práci, která může přispět k záchraně opuštěných lázní Johanna Schichta z roku 1931. V závěru konstatuje, že i přes dlouhodobé chátrání jsou základní konstrukce velmi kvalitně postavené a využitelné pro obnovu lázeňského provozu. Apeluje na co nejrychlejší opravu střechy a nabízí odborné konzultace. Tak snad dojde jeho práce brzy využití.

An Overall Vision for Ústí n. L. - J. Suchomel ad.

01. 04. 2021 | K studentskému mezinárodnímu workshopu, který se odehrál v r. 2009, a jehož tématem bylo město Ústí n. L., nyní zakládáme "kartu stavby", zejména kvůli systémovému provázání jmen spoluorganizátorů na další informace na našich webech. Především osobnost Jiřího Suchomela dosud na webu usti-aussig.net chyběla, tak to napravujeme.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Dresdner Moderne 1919 - 1933

ilustrace serialu

Obdivuhodné dílo severočeského rodáka Hanse Richtera můžete obdivovat na aktuální výstavě ve Stadt Museum Dresden o meziválečné moderně v Drážďanech. Architekt, který realizoval mimořádné stavby na Ústecku a Děčínsku, byl totiž čelním představitelem internacionálního slohu v Sasku. Výstava trvá jen do 27. 10. 2019.

Studie 

Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta - Martin Mottl ČVUT

ilustrace studie

Diplomová práce "Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta" obhájená Martinem Mottlem na ČVUT v roce 2021 se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch konstrukcí, vlhkostní a mykologický průzkum i rozbor stavebních konstrukcí se statickými výpočty jejich únosností. Na základě zjištěných faktů o stavebních konstrukcích a jejich stavu je přistoupeno k návrhu nutných sanačních opatření pro zajištění životnosti a provozuschopnosti objektu.