RSS Facebook

Novinky 

Návrh správní budovy na náměstí

21. 09. 2022 | Z knihy starosty Leopolda Pölzla: Leben und Kraft durch Kommunales Schaffen der Stadt Aussig z r. 1938 přidáváme představu F. J. Arnolda o ústeckém centrálním náměstí z r. 1934. Jak je vidět, úvahy o radikální přestavbě města sahají hlouběji než se může zdát, již do 1. pol. 30. let 20. stol. Absence reprezentativní radnice se však řešila již v r. 1901, viz projekt J. Hubatscheka.

Zemřel architekt Jiří Zhoř

15. 09. 2022 | Server archiweb.cz přinesl smutnou zprávu, že zemřel architekt Jiří Zhoř. V Ústí n. L. je autorem přestavby interiéru ve sklepení dvorní části domu č. p. 64 v Hrnčířské ulici na podnik zv. Josebar, dnes již uzavřený.

Wustlův dům

14. 09. 2022 | Splácíme dluh vůči rozsáhle publikovanému dílu R. Geisslera a přidáváme konečně na web další jeho stavbu, která je pozoruhodná jak sama o sobě, tak i osobou zadavatele, Alberta Wustla, který je zároveň autorem zahradních úprav (dnes již žel zaniklých).

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Průkopníka funkcionalismu v Sasku a Čechách objevuje nový web

ilustrace serialu

Hans Richter (1882–1971) byl jeden z nejradikálnějších zástupců moderní architektury v Drážďanech. Pocházel ze Šluknova a i ve své vlasti zanechal mimořádné stavby. Přesto zůstávají jeho tvorba i život na obou stranách hranice neznámé. To napravuje objevný web, který po rok trvajícím mezinárodním výzkumu dnes spouští Muzeum města Ústí nad Labem s Městským muzeem Drážďany.

Studie 

Katalog staveb společnosti Alwin Köhler

ilustrace studie

Stavební firma Alwina Köhlera patřila na přelomu 19. a 20. století k předním stavebním společnostem v Ústí nad Labem. Další realizace má ale i v okolních městech. Podařilo se nám sehnat katalog z roku 1930, který mapuje část realizací. Podívejte se na něj v naší virtuální knihovně.