RSS Facebook

Novinky 

Na místě trafačky se chystá ústecký „květináč“

14. 01. 2022 | Na konci roku 2021 otevřený unikátní depozitář v Rotterdamu přezdívaný "květináč" by do pár let mohl mít v Ústí svého následovníka. Už loni vznikla studie na přestavbu opuštěné trafostanice Spolchemie na "odtajněný depozitář" ústeckého muzea. Studii vypracovala dánská architektonická kancelář She Architect. Teď ještě musí muzeum získat od svého zřizovatele, města Ústí nad Labem, finance na vypracování projektu a pak uspět v žádosti o dotační prostředky na realizaci.

Dům umění

01. 01. 2022 | K novému roku se vracíme k další významné události sklonku roku minulého, k dokončení přestavby bývalé menzy na ústecký Dům umění. Karta stavby od ateliéru Mjölk byla doplněna o aktuální fotografii. (Z dalších aktualizovaných karet zmiňujeme i v r. 2020 dokončenou budovu CPTO od P. Pelčáka, vzešlou z architektonické soutěže).

Ke slavnostnímu otevření výstavy Naši Němci

01. 12. 2021 | Jsme nadšeni, že naše původní doporučení uspořádat regulérní architektonickou soutěž na expozici bylo vyslyšeno a takto krásně završeno realizací od renomovaného ateliéru Projektil. V souvislosti se slavnostním otevřením přinášíme konkurenční návrh od manželů Magasanikových a R. Prachaře, který v r. 2011 získal druhou cenu.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Průkopníka funkcionalismu v Sasku a Čechách objevuje nový web

ilustrace serialu

Hans Richter (1882–1971) byl jeden z nejradikálnějších zástupců moderní architektury v Drážďanech. Pocházel ze Šluknova a i ve své vlasti zanechal mimořádné stavby. Přesto zůstávají jeho tvorba i život na obou stranách hranice neznámé. To napravuje objevný web, který po rok trvajícím mezinárodním výzkumu dnes spouští Muzeum města Ústí nad Labem s Městským muzeem Drážďany.

Studie 

Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta - Martin Mottl ČVUT

ilustrace studie

Diplomová práce "Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta" obhájená Martinem Mottlem na ČVUT v roce 2021 se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch konstrukcí, vlhkostní a mykologický průzkum i rozbor stavebních konstrukcí se statickými výpočty jejich únosností. Na základě zjištěných faktů o stavebních konstrukcích a jejich stavu je přistoupeno k návrhu nutných sanačních opatření pro zajištění životnosti a provozuschopnosti objektu.