RSS Facebook

O projektu

... Ach, Šlomo, z toho, jak se tváříš, vidím, že tě tohle všechno strašně děsí... že je ti to hrozně cizí... A přece právě v tomhle je šance nás všech začít znovu žít, tak, jak to chápeme ty a já, protože jinak jsme jen kamenné sochy, od narození do smrti chycené v pasti, a nemáme tu nejmenší naději vymanit se ze skály, v níž nás jen v náznacích vytvaroval moudrý, ale možná ne geniální sochař, nebo snad geniální, ale určitě ne soucitný. A Mesiáš, Šlomo, nás volá ke svobodě, propouští nás z pasti kamene, nechává nás vznášet se jako nic nevážící útržky papíru prostorem náměstí, kde si co chvíli zřídíme nový život a letmým setkáním dvou napíšeme celé eposy, vždyť tobě je přece právě tak jako mně jasné, že všechny ostatní cesty vedou k fiasku, k porážce a vězení, k té staré kultuře trpící elefantiázou..."

Mlčel jsem. Byl jsem otřesen jeho úžasným sebevědomím a pýchou, s níž si myslel, že všichni uvažují jako on. Ne že bych s ním do jisté míry nesouhlasil, ... Grossman, David; Viz LÁSKA; Mladá Fronta, Praha, 1996; s. 259-260

Útržek z knihy "Viz LÁSKA" od Davida Grossmana snad vyjadřuje dostatečně barevně pocity, které souvisí se ztrátou paměti i odporem k ní. Žít důsledně bez paměti znamená přestat existovat. Uchovávat paměť znamená zároveň uchovávat zlo. I přes Ústí nad Labem se přelily vlny, které se pokusily smazat paměť, ať už národní, majetkovou, nebo osobní, s vidinou lepší budoucnosti. Tyto revoluce se v severozápadních Čechách prosadily možná více než kde jinde, a ještě dnes doznívají. Proto, jako děti místa, se pokoušíme rozpomenout. Ale nevíme, jestli je to dobře. Přinášíme zpět otroctví paměti. Možná po nás přijde někdo, kdo bude mít niternou potřebu ji opět smazat.

Ale k samotnému projektu Ústí - Aussig.net. Před I. světovou válkou se městu Ústí nad Labem říkalo „malý Hamburg“. Místní přístav patřil k největším v celém tehdejším Rakousku – Uhersku, což přispívalo k masivnímu rozvoji průmyslové výroby. Ta sice na jedné straně ovlivňovala negativně životní prostředí v severočeské metropoli, na straně druhé však přiváděla do města obrovské částky peněz. To vše s sebou neslo stavební rozmach. Majetné rodiny si nechávaly stavět rozsáhlé paláce a někteří majitelé továren si zároveň uvědomovali, že pro své dělníky musí zajistit dostatečně kvalitní bydlení.

Jak unikátní směsice stavebních stylů díky tomu v Ústí nad Labem vznikla, je možné posoudit částečně ještě dnes. A to přesto, že vzhled krajské metropole byl výrazně narušen v letech 1948-1989. Nicméně i v tomto období vzniklo v Ústí nad Labem několik zajímavých staveb. Po roce 1989 zatím město nemělo příliš štěstí na bohaté a především uvědomělé investory, takže návrat ke kvalitní architektuře je velmi pozvolný. Jednu z mála výjimek tvoří městem financovaná stavba Mariánského mostu, který patří k nejlepším světovým stavbám ze sklonku minulého tisíciletí.

Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. Některé z těchto staveb se už v literatuře objevily, souhrnný průvodce ústeckou architekturou ovšem chybí.

Na web jsou umístěny přednostně stavby od známějších architektů, "známost" je posuzována podle výskytů jejich jmen v internetových databázích, popřípadě v odborné literatuře (minimálně tři výskyty). Nyní se pokoušíme doplnit veškeré stavby a studie z ústeckého okresu, které byly publikovány v odborných časopisech, monografiích a knihách. Pokud by se vám zdálo, že na webu některé stavby či architekti chybí, přestože splňují naznačená kritéria, prosíme napište, uvítáme veškeré doplňující informace či objevy, scany dokumentů, nebo odkazy na zdroje! Dále na webu najdete některé méně známé budovy a autory, buď jsou zařazeny proto, že souvisí s aktuálním děním ve městě, nebo jde o starší věci, ke kterým byly zhotoveny kvalitní fotografie.

Garantem projektu a provozovatelem serveru je občanské sdružení 400/27, které se dosud specializovalo na fotografické projekty. Zakládající člen sdružení Jan Vaca má na starost fotografickou, grafickou a organizační část projetku. Hlavním autorem publikovaných článků a údajů v databázi je architekt Matěj Páral, který už několik roků provozuje vlastní webové stránky www.aussig.mysteria.cz. Na ně ostatně tento server navazuje a snaží se je rozvést. Neméně významným členem týmu, který stránky vytváří, je publicista a historik Martin Krsek. Na starost má především seriály a rozhovory.

Vznik stránek www.usti-aussig.net podpořilo město Ústí nad Labem a Nadace české architektury. Spolupracující institucí je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Část webu proto tvoří odkazy na odborné práce, které na půdě ústecké univerzity vznikly.


Krátké medailony členů týmu

Ing. arch. Matěj Páral (2. 8. 1976, Ústí nad Labem) - Samozvaný teolog, hudebník a architekt. Vystudoval ČVUT Fakultu architektury v Praze. Soustředí se především na otázky konečnosti resp. nekonečnosti existence a jejího smyslu. Tuto problematiku promítl do nahrávky hudební skupiny Projevy radosti z roku 2004. V tomto roce též založil stránky o ústecké architektuře, které se zabývají rozkrytím podvědomé paměti města. Jako architekt se podílel na několika rekonstrukcích a stavbách domů převážně v blízkém okolí. V letech 2006 až 2016 pracoval v rámci sdružení 3+1 architekti. Více na paral.wz.cz

Kontakty na autory

Matěj Páral

paral@wo.cz

+420 732 716 937

Jan Vaca

jan.vaca@gmail.com

+420 606 761 913

Martin Krsek

mr.krsek@seznam.cz

+420 604 133 022

Občanské sdružení 400/27

Na Výsluní 2098/13

400 11 Ústí nad Labem

Transparentní účet najdete zde

MgA. Jan Vaca (16. 2. 1975, Slaný) - Fotograf, novinář. Žije střídavě v Praze a občas i v Ústí nad Labem. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Nedokončil doktorské studium na katedře dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze. Ve své volné tvorbě se věnuje především dokumentární a konceptuální fotografii, často pracuje s motivy česko-německého soužití. Má za sebou šest samostatných výstav a víc než desítku společných. Více na www.vaca.cz

Mgr. Martin Krsek (25. 6. 1974, Ústí nad Labem) - Novinář, publicista, historik. Od roku 1995 píše pro různá periodika, momentálně především pro MF DNES a Reflex. Činí se také jako scénárista pro Českou televizi, např. pro dokumentární cyklus Neznámí hrdinové. Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vystudoval obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na stavební historii. Profesně se specializuje na popularizaci regionální historie. Jako historik pracuje v Muzeu města Ústí nad Labem. Mimo jiné je spoluautorem výstavy, filmu a knihy v projektu „Ústecká NEJ...“. Z oboru stavební historie je spoluautorem knihy „Slavné vily Ústeckého kraje“. Podílí se také na projektu ČVUT, který dokumentuje industriální památky Ústecka a spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem na dokumentaci moderní architektury.


Občanské sdružení 400/27 založila v roce 2001 skupina tehdejších studentů Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Cílem sdružení je především organizování dlouhodobějších dokumentaristických fotografických projektů, které mají ale přesah i do dalších oborů, například do sociologie či architektury. Sdružení má za sebou v tuto chvíli už několik projektů: V letech 2001 a 2002 organizovalo roční fotografické mapování života v Ústí nad Labem . V letech 2005 a 2006 pak členové sdružení pracovali na projektu Obrázky z mé rodné vesnice Lipová – Spansdorf 1915 – 2005 (www.lipova-spansdorf.net ), který vychází z díla někdejšího ústeckého archiváře F. J. Umlaufta. Transparentní účet sdružení najdete zde.

Spolupracujeme s

FOTO STUDIO H založila už v roce 1992 Ludmila Hájková, která předtím pracovala jako fotografka Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem. Její otec Oldřich Holan byl zase dlouholetým fotografem České tiskové kanceláře. Studio, které patří k předním fotografickým ateliérům na severu Čech, je dokonalým příkladem rodinné firmy, do jeho činnosti se totiž postupně zapojili oba synové Ludmily Hájkové Ondřej i Vojtěch. Od svého založení vydalo studio několik publikací věnovaných krajině Českého Středohoří (vydáno 2005) a městům a architektonickým památkám na severozápadě Čech - např. Teplice a okolí (vydáno poprvé 1997, už tři vydání - poslední v roce 2008), Ústí nad Labem (1999) nebo Ústecký kraj panoramatický (2005).

Kontakty na FOTO STUDIO H: Ondřej Hájek, mobil: 603 469 158, Vojtěch Hájek, mobil: 603 449 349, Ludmila Hájková, mobil: 739 443 529 • pevná linka do ateliéru: 475 531 095, info@fotostudioh.cz

Daniela Ullmannová - německý jazyk - překlad německé verze webu. Kontakt: http://www.ullmannova.cz, mobil: 603 243 949, pevná linka: 474 557 887, daniela.ullmannova@seznam.cz

Jan Mareš student ústeckého dolního gymnázia, ve své zatím krátké kariéře badatele se stihl zasloužit o objev autorství dvou již neexistujících budov Schaffnerovy vily (arch. Miksch) a České eskomptní banky (arch. Zasche). Zasáhl též do současné situace, neboť mu podařilo vypátrat holandské autory aktuálně dostavěného obchodního centra Forum (arch. W.-J. de Vries a B. de Bont).

Petr Hoffmann zprvu student architektury, nyní architekt. Kromě aktivní účasti v našich diskuzích pod nickem Pietro a občanským aktivitám pro zlepšení architektury ve městě se zasloužil o objev návrhu zdymadla na Střekově a to jedné z předchozích verzí od známého arch. Osvalda Polívky. Do dění zasahuje i přímo např. účastí v soutěži na vyřešení prostoru mezi OD Labe a OC Forum.