RSS Facebook

Karta stavby 

Kampus UJEP (dříve Masarykova nemocnice)

 
Pasteurova 9 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) a Klíše (Nová Klíše I)
Billrothstrasse (1895-1933), Billrothova (1933-1938), Billrothstraße (1938-1945)
Účel stavby:
Školská stavba
Aktuální název:
Kampus UJEP
O stavbě

Začátkem roku 2006 byl předán bývalý areál Masarykovy nemocnice Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Tím lze datovat oficiální vznik "Kampusu", tedy víceúčelového areálu univerzity. Území má však bohatou historii a nachází se na ní množství různých staveb. Prvním základním vstupem do území byla výstavba nemocnice od architekta Maxe Loose v letech 1892-1894, druhým zlomovým bodem byla přestavba areálu na Okresní nemocnici z let 1926-1937, na ní se podíleli ústečtí architekti Franz Josef Arnold, Ernst Krob a též významný vídeňský architekt původem z Děčína Rudolf Perthen. Je třeba zmínit i bývalý Tuberkulózní pavilon z roku 1916 od E. Kroba. Rovněž v dobách socialismu zde vzniklo několik dalších staveb, pozoruhodné je jméno Víta Obrtela, které se zde vyskytuje v roce 1969 v souvislosti s úpravami nemocniční kuchyně.

Začátkem třetího tisíciletí došlo k odstěhování Masarykovy nemocnice z území a v roce 2005 vznikla první studie na využití areálu pro účely univerzity, jejími autory byli architekti Zdeněk Šťastný a Jiří Kňákal. O hlubší pohled se pokusila Katedra historie Univerzity J. E. Purkyně, která provedla historické průzkumy a rešerše týkající se areálu a zorganizovala spolupráci s Fakultou architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Její studenti Tomáš Auxt a Katarína Beladičová, Tomáš Bartko, Viktória Horečná a Peter Kožuško vytvořili konkurenční studie areálu. Mezitím žel došlo ke sporné přestavbě pavilonu interny (B) projektantskou firmou Reconstruction s.r.o. pro účely FUD, pravděpodobným autorem je O. Sedlář. Některé objekty v areálu univerzita začala bourat.

Jistá naděje, že bude vypsána skutečná architektonická soutěž na další objekty v areálu: Univerzitní knihovnu a Multifunkční centrum UJEP ad., selhala. Obchodní soutěž o cenu vyhrál liberecký SIAL. 9. 9. 2009 byly zdemolovány v rámci likvidace spojovací chodby cenné, v dobovém odborném tisku publikované operační sály, významný příklad organické architektury 30. let.

SIAL pokračoval návrhem další budovy (pro FŽP): Centra přírodovědných a technických oborů. Kvůli této budově byla v roce 2013 zbořena, navzdory iniciativám za její záchranu, druhá ze dvou nejvýraznějších staveb areálu, pavilon chirurgie (A).

Světlým bodem byla záchrana již skoro rozpadlého Tuberkulózního pavilonu a sousední budovy přestavbou na sídlo FF, na ní se pracovalo od roku 2009, slavnostní otevření proběhlo 6. 2. 2015.

Apel, nahradit pavilon A alespoň srovnatelně kvalitní architekturou, která by vzešla z architektonické soutěže, byl kupodivu nakonec vyslyšen. V roce 2015 soutěž proběhla, vyhrál ji Petr Pelčák. Nyní nezbývá než doufat, že vítězný návrh bude skutečně (a kvalitně) realizován.

Další stavební záměry fakult (FVTM /NOBUFAT/ a poté FZS) si žel vyžádaly další oběť, v roce 2016 byla demolována celá původní zástavba Mendělejevovy ulice. Fakulty i vedení univerzity se žel pravděpodobně opět chtějí vyhnout architektonické soutěži na jednotlivé budovy.

Koncepční ideová architektonická soutěž na celý kampus univerzity zatím stále neproběhla a její uspořádání je v této situaci opět na úrovni sci-fi.

Literatura

Páral, Matěj; Kampus (bývalá nemocnice); 2007; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 473 (velké heslo - Z 012)

Diskuze k univerzitnímu kampusu

Vstup do diskuze

Odkazy

Univerzitní stránky o kampusu:
kampus.ujep.cz

Historie ústecké nemocnice:
www.mnul.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

areál kampusu - mezi budovami FUD (pavilon B) a F1 je vidět nové multifunkční centrum od kanceláře SIAL, v pozadí pavilon A, v průhledu je vidět část správní budovy Spolchemie

Foto: Matěj Páral 08/2012

[IMG]

SIAL - vizualizace z roku 2009

http://kampus.ujep.cz/

[IMG]

aktualizace urbanisticko-architektonické studie - Z. Šťastný, J. Kňákal (Projekty CZ s.r.o., dříve Arch Projekt s.r.o.), 2008; vizualizace Karel Jílek, 3D grafik Liberec

http://kampus.ujep.cz/

[IMG]

urbanisticko-architektonická studie Z. Štastného a J. Kňákala

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

schema areálu, pavilony označeny písmeny

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

fotografie části areálu

Foto: Matěj Páral 02/2008