RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG]

Krajský projektový ústav Ústí n. L.

 

1958

Ústí nad Labem

O organizaci

Krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic Ústí nad Labem (zkráceně KPÚ) vznikl v roce 1958 organizační změnou ze Státního projektového ústavu jeho převedením pod krajskou správu. Nicméně nucené kolektivní projektování v jednom podniku, který pouze mírně obměnoval název, začalo již s nástupem komunismu. V roce 1960 tento kolos pohltil KPÚ Liberec. O rok později vznikají mírnou obměnou struktury čtyři architektonické ateliéry vedené ing. Těšínským, Ing. Hanušem, Ing. Matašovským a Ing. Krejčím a dále čtyři ateliéry technické. Ing. Matašovského později střídá Ing. Liška, který ovšem brzy umírá. Z dalších lze jmenovat arch. Machače a Rotyku. Historie ústavu je podrobně popsaná v publikaci k jeho 20. výročí. Informace o jeho vývoji v sedmdesátých a osmdesátých letech se pokusíme časem doplnit. V podstatě lze říci, že prakticky všichni architekti, pracující v ústeckém okrese, byli jeho součástí.

Literatura

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Stavby v teplickém okrese

www.teplice-teplitz.net

Stavby na jiných místech

Nové město Most

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Stavby organizace

[IMG]

1963 Bytový komplex v Hrnčířské ulici

[IMG]

1963 Jesle u knihovny

[IMG]

1963 Sídliště Bukov Všebořická

[IMG]

1964 ABC domy

[IMG]

1965 Experimentální škola na Bukově

[IMG]

1965 Hotelový dům

[IMG]

1965 Železniční poliklinika

[IMG]

1967 Věžové domy Na Skřivánku

[IMG]

1968 Interhotel Bohemia

[IMG]

1968 Sídliště Skřivánek

[IMG]

1971 Zastřešení letního kina

[IMG]

1971 Zimní stadion

[IMG]

1977 Česká státní pojišťovna

[IMG]

1977 Nákupní středisko Horizont

[IMG]

1977 Pozemní stavby

[IMG]

1982 Nerealizovaný návrh sídliště Jižní Terasa

[IMG]

1982 Sídliště Krásné Březno

[IMG]

1984 Plavecká hala

[IMG]

1985 Horní vstup do ZOO

[IMG]

1985 Nová část Magistrátu

[IMG]

1986 Hotel Vladimir

[IMG]

1986 Soutěž "Nádražní prostor" (1.)

[IMG]

1986 Soutěž "Nádražní prostor" (2.)

[IMG]

1986 Soutěž "Nádražní prostor" (3.)

[IMG]

1990 Sídliště Severní Terasa

[IMG]

1996 Přístavba Severočeské vědecké knihovny