RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěž "Nádražní prostor" (1.)

 
Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město a Nové Město)
Autor:
Rudolf Bergr - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Vladimír Novák - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Zdeněk Havlík - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1986
Sloh:
nový brutalismus
O stavbě

"V současné době se plánuje výstavba nového nádraží s ostatním doprovodným zařízením, s úpravou a rozšířením kolejiště, s odbavovací a správní budovou. Protože se jedná o velmi závažný problém, vypsaly KPÚ a ÚHA v Ústí n. L. vnitroústavní soutěž na zapojení nového nádraží do městského organismu. K soutěži byly vyzvány 3 kolektivy, aby vyjádřili svůj názor na vytoření důstojného vstupu do krajského města. ... Autoři všech návrhů přistoupili k řešení velmi zodpovědně, se znalostí místní problematiky, rozšířili úkol na celou centrální oblast se všemi složitými urbanistickými vazbami a vycházeli z potřeb města a jeho obyvatel. Citlivě zhodnotili zbytky původní zástavby ..."

(pro nezasvěcené: padlo by za oběť několik bloků domů, zmizely by uličky Hradiště a V Jirchářích - jedny z posledních historických stop městského jádra, secesní dům Globus, v návrhu arch. Zbuzka a Horkého rovněž dům České obchodní společnosti od Osvalda Polívky.)

Publikováno v

Holub, Zdeněk; Nádražní a přednádražní prostor v Ústí nad Labem; in: Architektura ČSR 7/1986, str. 314-5

Ostatní návrhy

(2.) - M. Hejduk, M. Gabriel

(3.) - J. Zbuzek, P. Horký

Diskuze k výstavbě komplexu Forum
a návaznému dopravnímu řešení

Vstup do diskuze

[IMG]

architektonická situace

Architektura ČSR 7/1986