RSS Facebook

Karta stavby 

Nákupní středisko Horizont

 
Mírová 6 | Ústí nad Labem - Severní Terasa 2861
Autor:
Josef Gabriel - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1974 - 1977
Sloh:
nový brutalismus
O stavbě

Středisko Horizont bylo jedno ze dvou velkých nákupních center, které měly sloužit obyvatelům sídliště Severní Terasa. Kromě obchodů zde měly být lidem z okolí k dispozici i různé služby. Dnes je komplex z části prázdný.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Nový O., Valterová R., Vebr J.; Soudobá architektura ČSSR; Panorama, Praha, 1980

[IMG]

středová část

Foto: Jan Vaca 08/2009

[IMG]

pohled ze směru od centrálního parku

Foto: Jan Vaca 08/2009