RSS Facebook

Karta stavby 

Horní vstup do ZOO

 
Výstupní | Ústí nad Labem - Krásné Březno
Autor:
Michal Gabriel - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1985
Sloh:
strukturalismus, high tech
O stavbě

Do ústecké zoologické zahrady je možné dostat se dvěmi vstupy. Kovovou konstrukci najdete na vstupu od Stříbrníků a hřebenu Mariánské skály.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy

Geodetická kopule v Montrealu (arch. B. Fuller - 1967)

Publikováno v

Gabriel M., Novák V., Jehlík J.; TŘÍSIL studie a projekty (katalog k výstavě); Obec architektů, Český fond výtvarných umělců, Galerie Emila Filly, Ústí n. L., 1991

Odkazy

ZOO Ústí nad Labem:
www.zoousti.cz

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Vaca 04/2008

[IMG]

bránu zdobí silueta skákající šelmy

Foto: Jan Vaca 04/2008

[IMG]

z boku připomíná vstup kosmické těleso

Foto: Jan Vaca 04/2008

[IMG]

vstup tvoří ocelová kostra

Foto: Jan Vaca 04/2008