RSS Facebook

Karta stavby 

Sanatorium v Ryjicích

 
Ryjice 6
Autor:
Anton Kunert
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1904 - 1906
Sloh:
secese
Historický název:
Sanatorium pro plicně choré, Genesungsheim
O stavbě

V Ryjicích jsou vhodné klimatické podmínky pro dýchání pacientů, to byl jeden z důvodů pro umístění ozdravovny. Práce s nemocnými se na tomto místě datuje již od roku 1898. V roce 1902, za finanční podpory Heleny Petschkové byl otevřen první pavilon nazývaný Hellenenheim. V roce 1905 započíná vlastní stavba sanatoria pro horníky, do které je zapojena hornická Ústřední bratrská pokladna v Mostě. V Ryjicích postupně vzniká rozsáhlá léčebna s kapacitou 160 lůžek. Tuberkulóza se zde léčí před 1. i ještě po 2. světové válce. Dnes areál slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Sanatorium je státem chráněnou kulturní památkou.

Publikováno v

Das Genesungsheim in Reindlitz bei Aussig a. d. Elbe; in: Wiener Bauindustrie-Zeitung, Nr. 49, 6.10.1907, s. 415-418

Das Genesungsheim der Zentralbruderlade für Nordwestböhmen in Reindlitz bei Aussig a. d. Elbe; in: Der Bautechniker, 1907, Nr. 27, s. 521-524

Odkazy

Nemocnice následné péče Ryjice (historie):
www.nnpryjice.cz

Obec Ryjice (historie):
www.ryjice.cz

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=1250083&action=element&presenter=ElementsResults

[IMG]

fotografie současného stavu - průčelí

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - hlavní vstup a pravé křídlo

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - rizalit pravého křídla

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled boční

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled odzadu

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - detail okna

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - detail boční arkády

Foto: Matěj Páral 09/2014