RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště Severní Terasa

 
Severní Terasa, Kočkov | Ústí nad Labem - Severní Terasa
Spoluautor:
Václav Krejčí - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Josef Gabriel - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Mojmír Böhm - (Krajský projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1963 - 1990
Sloh:
pozdní funkcionalismus, typizace
O stavbě

V roce 1962 vyhlásil Městský národní výbor v Ústí nad Labem soutěž na nové sídliště v lokalitě Kočkov - Stříbrníky. Zúčastnilo se 31 týmů z celé republiky. Komise, kterou vedl předseda Svazu architektů ČSSR Jiří Gočár, syn slavného funkcionalisty Josefa Gočára, vybrala jako nejlepší návrh místních tvůrců - Václava Krejčího, Josefa Gabriela a Mojmíra Böhma. Začalo vyrůstat unikátní sídliště, které se sice nevymanilo rámci typizace panelových domů, ale dokázalo vytvořit příjemné prostředí pro bydlení zhruba 15 tisíc obyvatel. Střed sídliště tvoří rozsáhlý park, kolem něhož jsou rozmístěny obytné bloky, školy a nákupní centra. Obchvatná komunikace vylučuje dopravu z vlastního obytného souboru. Mimořádné kvality tohoto architektonicko-urbanistického pojetí potvrdilo vyhlášení Severní Terasy nejkrásnějším sídlištěm roku.

[IMG]

Jižní část parku Severní Terasy po dokončení stavebních prací a vysadby zeleně

Ústí nad Labem. Rozvoj města 1950 - 2010

[IMG]

Model parku na Severní Terase z roku 1979.

Ústí nad Labem. Rozvoj města 1950 - 2010

[IMG]

Model sektorového centra a druhého parku pro sídliště Severní Terasa. Park se neralizoval, centrum nebylo dokončeno a jeho ruiny byly zbořeny v roce 2011.

Ústí nad Labem. Rozvoj města 1950 - 2010

[IMG]

Obvodový park s lagunou, asi 1985

Ústí nad Labem. Rozvoj města 1950 - 2010

[IMG]

Závěrečný protokol poroty národního kola Přehlídky architektonických prací členů a kandidátů SA ČSR za období 1980 - 1981. (tisk)

Archiv Václava Krejčího

[IMG]

Závěrečný protokol poroty národního kola Přehlídky architektonických prací členů a kandidátů SA ČSR za období 1980 - 1981. (strojopis)

Archiv Václava Krejčího