RSS Facebook

Karta stavby 

Kreditanstalt der Deutschen

 
Mírové náměstí 25 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 101
Autor:
Fritz (ev. Friedrich) Lehmann
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1931
Sloh:
klasicisující expresionismus
Historický název:
Německý úvěrový ústav
O stavbě

V původním objektu fungoval obchodní dům Wagner. Architekt Lehrmann dostal za úkol adaptovat pro potřeby banky. Na fasádu domu použil kliknerový obklad, stejně jako dva roky předtím u ústecké pobočky pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta.

Článek v dobovém tisku

Das neue Heim der Kreditanstalt der Deutschen in Aussig. in: Aussiger Tagblatt, Nr. 213., Dienstag, den 15. September 1931

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 475 (malé heslo - Z 025)

[IMG]

fotografie stavu v nultých letech 21. stol.

Foto: Matěj Páral 09/2002

[IMG]

článek v Aussiger Tagblatt o přestavbě potvrzující Lehmannovo autorství

archiv Jaroslava Zemana