RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Fritz (ev. Friedrich) Lehmann

 

1889 Šluknov

1957 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Vystudoval pražskou německou techniku (1910-1914) a poté zřejmě pokračoval ve studiích i ve Vídni. Na obou školách každopádně učil. Ve Vídni až po roce 1946, kdy odešel z obnoveného Československa. Před II. světovou válkou patřil k předním, německy hovořícím pražským architektům.

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby v děčínském okrese

www.decin-tetschen.net

Stavby v libereckém okrese

www.liberec-reichenberg.net

Stavby na jiných místech

Dům Riunione v Plzni (1930-32)

Manzerova vila v Praze (1937)

Literatura

Josefovičová, Milena; Pozapomenutý profesor Německé vysoké školy technické v Praze Fritz Lehmann; in: Dějiny věd a techniky XXXIX (2006), č. 3; str. 145-162

Lukeš, Zdeněk; Pražský architekt Fritz Lehmann; Zlatý řez, 1994

Lukeš, Zdeněk; Splátka dluhu : Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.104-113

Sturm, Heribert (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band II. I-M; R. Oldenbourg Verlag, München, 1984

Odkazy

oBrAZAR:
www.obrazar.com

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

PAM Plzně:
pam.plzne.cz

Stavby autora

[IMG]

1929 Dům Riunione s kavárnou Grand

[IMG]

1931 Kreditanstalt der Deutschen