RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Krskův dům

29. 09. 2022 | Že nelze zasáhnout do lokálního vývoje architektury? Jistě že lze (-; V rámci podprahové volební kampaně přidáváme na poslední chvíli na web rodinný dům Martina Krska. Přijďte volit, v pátek nebo v sobotu, nezapomeňte na druhé kolo do Senátu!

[IMG]

Návrh správní budovy na náměstí

21. 09. 2022 | Z knihy starosty Leopolda Pölzla: Leben und Kraft durch Kommunales Schaffen der Stadt Aussig z r. 1938 přidáváme představu F. J. Arnolda o ústeckém centrálním náměstí z r. 1934. Jak je vidět, úvahy o radikální přestavbě města sahají hlouběji než se může zdát, již do 1. pol. 30. let 20. stol. Absence reprezentativní radnice se však řešila již v r. 1901, viz projekt J. Hubatscheka.

[IMG]

Zemřel architekt Jiří Zhoř

15. 09. 2022 | Server archiweb.cz přinesl smutnou zprávu, že zemřel architekt Jiří Zhoř. V Ústí n. L. je autorem přestavby interiéru ve sklepení dvorní části domu č. p. 64 v Hrnčířské ulici na podnik zv. Josebar, dnes již uzavřený.

[IMG]

Wustlův dům

14. 09. 2022 | Splácíme dluh vůči rozsáhle publikovanému dílu R. Geisslera a přidáváme konečně na web další jeho stavbu, která je pozoruhodná jak sama o sobě, tak i osobou zadavatele, Alberta Wustla, který je zároveň autorem zahradních úprav (dnes již žel zaniklých).

[IMG]

Jídelna a mramorový krb

08. 09. 2022 | Otto Prutscher, autor místní Hüblovy vily, prezentoval svoji práci v Ústí nad Labem již v roce 1903. O tom víme již delší dobu, teprve nyní jsme se však dostali k digitalizátu časopisu Das Interieur, kde je jeho výstavní prezentace publikována dvěma fotografiemi a zmínkou v textu. Jídelnu a mramorový krb pro výstavní expozici realizoval spolu s kolegou grafikem a malířem Erwinem Puchingerem.

[IMG]

Fara kostela sv. Josefa

01. 09. 2022 | Doplňujeme třetí kartu k tématu areálu kostela sv. Josefa v Předlicích (a následné přestavbě jeho interiéru od akad. malíře Františka Peňáze). Fara, postavená o čtyři roky později, je rovněž z pera architekta Matěje Blechy.

[IMG]

Bytové domy DAF

01. 08. 2022 | Ač jde v tomto období v rámci bytové výstavby zřejmě do značné míry o typové domy navrhované dle předloh a přizpůsobované podmínkám místa, u této realizace se nezvykle setkáváme s potvrzeným "zahraničním" (říšským) jménem, drážďanským architektem Willimartinem Rombergerem. Dále spolupracovali tepličtí Unger u. Fischer.

[IMG]

Bytové domy společnosti Sudetenland

01. 07. 2022 | Pokračujeme s přidáváním realizací uvedených v nové knize Heimatstil. Tentokrát bytový komplex podepsaný kanceláří Unger u. Fischer.

<Stránka 2/55<