RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

 
Čeřeniště (bez; jiní če 14)
GPS: 50°36'13.272"N, 14°7'3.075"E
Autor:
Karl Tilscher
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1935 - 1936
Sloh:
alternativní moderna, německý expresionismus
Historický název:
Kirche Mariä Hilf.
O stavbě

Kostel je umístěný ve stráni nad vsí. Jeho výraznou dominantou je hranolová vížka s ochozem a jehlancovou střechou. Podobu navrhl architekt Tilscher se svou manželkou Annou Ludmilou. V roce 1970 byla provedena oprava stavby.

(Katastr uvádí u objektu bez čp/če, mapy.cz znají číslo evidenční 14.)

Literatura

Čeřeniště, část obce Malečov in: Města, obce, osady a lidé severního Polabí, Ústecká kulturní platforma ´98, o. s., 2011

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=9941965&action=element&presenter=ElementsResults

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

současný stav

Foto: Matěj Páral 01/2007

[IMG]

současný stav

Foto: Matěj Páral 01/2007

[IMG]

historická fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Čeřejniště/img/3.html

[IMG]

pohlednice ze 30. let minulého století

http://www.severnipolabi.cz/docs/cereniste2.jpg