RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Heinricha Schichta

 
Čajkovského 94a | Ústí nad Labem - centrum (Ostrov) 1837
Autor:
Paul Brockardt
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1930
Sloh:
neobaroko, neoklasicismus
O stavbě

Jde o sídlo ústeckého továrníka Heinricha Schichta, vnuka zakladatele značky Georga, syna budovatele továrny na Střekově Johanna a bratra Georga, pozdějšího prvního prezidenta nadnárodního koncernu Unilever, jehož vila se nachází v Roztokách u Povrlů. Dům naposledy sloužil univerzitě UJEP jako koleje pro studenty, poté byl prázdný a univerzita se vilu snažila prodat. Nyní má soukromého vlastníka, shodného se sousední vilou Josefa Höniga. Od r. 2014 je areál vily kulturní památkou.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Bauunternehmung Alwin Köhler & Co. Behördl. gepr. Baumeister. Gesselschaft m. b. H. Aussig a. d. Elbe, Lobositz a. d. Elbe, Wien, 1930; cca str. 22 (nestránkováno) /fotografie stavby, deklarované autorství stavby/

Literatura

Pavlíková, Marta; Sellnerová, Alena; Salavová, Mirka; Architektura Ústí nad Labem 1900-1945; NPÚ ÚOP v Ústí n. L., Ústí nad Labem, 2022; str. 98-101

Video z cyklu Neznámé Ústí

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=12610331&action=element&presenter=ElementsResults

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Ema, Ivanka a Matěj Páralovi 10/2022

[IMG]

fotografie dvorní partie

Foto: Ema, Ivanka a Matěj Páralovi 10/2022

[IMG]

fotografie fasád do Mařákovy ul.

Foto: Ema, Ivanka a Matěj Páralovi 10/2022

[IMG]

fotografie oken hlavního průčelí

Foto: Ema, Ivanka a Matěj Páralovi 10/2022

[IMG]

původní plánová dokumentace z r. 1924

zaniklý plánový archiv STZ

[IMG]

původní plánová dokumentace z r. 1924

zaniklý plánový archiv STZ