RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Územní plán vyhrál Koucký a Ctibor

01. 08. 2023 | Rada města v dubnu vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na zpracovatele ÚP, nabídky bylo možné podat přibližně do konce května. Přihlásil se jediný účastník, splnil všechny podmínky a byl vybrán. Vítězem je sdružení 4ct.eu a koucky-arch.cz!

[IMG]

První městská architektka v historii Ústí n. L.

01. 06. 2023 | Rada města rozhodla v lednu o zřízení Kanceláře architekta města - KAM. Po prvním "neúspěšném" konkurzu vybrala v druhém za městskou architektku Ing. arch. Barboru Havrlovou. Po určitém vakuu je zde tedy zárodek naděje, že dojde k pozitivním změnám.

[IMG]

Mezinárodní soutěž na Transformační centrum TCÚK

01. 05. 2023 | Stále na úrovni zázraku, po soutěži na jezero Milada druhá s mezinárodní účastí v posledním období. Vítězem se stává společná práce českých mh architects a italských Andrea Ravagnani Architects.

[IMG]

Věžové domy na Skřivánku

01. 04. 2023 | Přidána další položka z publikace 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem - čtyři věžáky "na Malátovce". Obdobné v Ústí n. L. se nacházejí ještě v ul. Stará, Hilarova a na začátku ul. Hoření.

[IMG]

Demolice části správní budovy Schichtových závodů

01. 03. 2023 | Dne 13. 2. 2023 bylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku bývalé správní budovy č. p. 100, tedy, vlastník se k ní minimálně do ukončení řízení musí chovat jako k památce. Avšak bez části, na kterou byl již vydán demoliční výměr. Demolice byla zahájena dne 25. 2. 2023...

[IMG]

Kino Hraničář

01. 02. 2023 | Dlouho u nás na webu předzaložený, avšak v nové knize Architektura Ústí nad Labem teprve v r. 2022 publikovaný objekt kina Hraničář, přestavěný z někdejší tančírny, sloužil nejprve jako sál Lidového domu. Dnes znovuobživen spolkem Veřejný sál Hraničář.

[IMG]

Obytný dům Thümler

13. 01. 2023 | Katalog prací firmy Alwin Köhler odhaluje nebo potvrzuje některá autorství staveb, u obytného domu Thümler výslovně uvádí, že je Köhlerova firma autorem návrhu (Entwurf) i prováděcí dokumentace (Ausführung).

[IMG]

Domy kolonie III Schichtových závodů

02. 01. 2023 | K novému roku přidáváme heimatschutzstil přizdobený hnědofialovou cihlou, další soubor domů, který najdete v nové knížce.

<Stránka 1/56<