RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Paul (po roce 1945 Pavel) Spielmann

 

1900 Brno

1978 Praha

O autorovi

Tradici architektury měl v rodině, jeho strýc byl uznávaný pražský architekt Max Spielmann a progresivní funkcionalistický architekt Kurt Spielmann byl jeho bratrancem. Absolvoval německou techniku v Brně. První praxi získával u nejvýznačnějších představitelů brněnského funkcionalismu: u Ernsta Wiesnera a Otto Eislera (resp. u význačné stavební firmy jeho bratra Artura Eislera). Roku 1928 opustil Brno a nastoupil v Drážďanech do služeb renomované saské kanceláře Lossow a Kühne. Pro ni vytvořil několik návrhů, autorství mu kancelář například přiznává u sídla drážďanského listu Dresdner Anzeiger. Vedle toho prováděl statické výpočty a dohledy na stavbách. Tak se dostal do Ústí nad Labem, kde dozoroval stavbu nové správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu a zaměstnaneckého sídliště Skřivánek. V době hospodářské krize v Německu přišel coby cizinec o místo a přestěhoval se do Ústí nad Labem. Od roku 1931 pracoval pro ústeckou pobočku proslulé rakouské stavební firmy Rella und Neffe a v roce 1932 přešel do kanceláře místního architekta Rudolfa Geisslera. Podílel se na přípravě a realizaci jeho unikátní střekovské obecní kolonie. Roku 1933 si otevřel v Ústí samostatnou kancelář, kterou provozoval až do října 1938, kdy musel coby Žid prchnout z obsazeného pohraničí. Přežil věznění v koncentračním táboře, ale po válce už se k samostatné tvorbě nevrátil. Věnoval se statickým výpočtům pro jiné architekty. V padesátých letech si ho přední postava české stavební konstrukce Bedřich Hacar vybral do týmu řešícího narušenou statiku Pražského hradu. Synem Pavla Spielmanna je český historik a teoretik umění Petr Spielmann.

Prameny

Spielmann, Petr; Vzpomínky syna; zaznamenané 2008; Paměť národa stručný výtah zaznamenaných pamětí

Spielmann, Petr; Vzpomínky syna; zaznamenané 2008; Český rozhlas možnost stáhnout rozhovor

Faltýnek, Vilém; Gsöllhofer, Tomáš; OSUDY – Petr Spielmann: rozhlasový pořad na ČRo3 Vltava - 1. díl, 2008 (vzpomínky na otce a dětství v Ústí n. L.)

Stavby na jiných místech

Obytný dům pro Likérku Bramsch v Teplicích, pod hlavičkou stavební společnosti Rella und Neffe, 1931-1932

Články v seriálech

Spielmann Petr; Narodil jsem se v Ústí 11. října roku 1932

Krsek Martin; V říjnu 1938 mě vyhnali z ráje - z Ústí nad Labem!

Výskyty v jiných databázích

arch pavouk:
www.arch-pavouk.cz

Stavby autora

[IMG]

1933 Střekovská obecní kolonie

[IMG]

1935 Klopstockova vila

[IMG]

1939 Hellerův prázdninový dům