RSS Facebook

Karta stavby 

Dům České obchodní společnosti

 
Hrnčířská 20 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 69
Töpfergasse
Autor:
Osvald Polívka
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1924 - 1925
Sloh:
klasicizující secese
Historický název:
Česká obchodní společnost - Bömische Handels-Gesellschaft, Živnostenská banka, Dresdner bank, R.B.A. (Reichsbauamt), KV KSČ, IPB, ČSOB
O stavbě

Vzhledem k významu autora jde o jeden z architektonicky nejcennějších ústeckých domů, je pozdním konzervativním dílem Osvalda Polívky (mj. spoluautora pražského Obecního domu). Od svého postavení sloužil různým obchodním a bankovním institucím.

Tvoří jeden z rohů Mírového náměstí. Původní vchod do budovy je umístěn do Hrnčířské ulice.

V letech 2010-2011 došlo k přestavbě parteru a interiéru domu, byl proražen nový vstup v nároží.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Diskuze

Diskuze ohledně přestavby parteru a interiéru budovy

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=11156173&action=element&presenter=ElementsResults

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

KODA - databáze komínů:
koda.kominari.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie před přestavbou parteru

Foto: Matěj Páral 02/2006

[IMG]

fotografie ze začátku 90. let minulého století

Foto: Ludmila Hájková

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/mírové_náměstí/img/126.jpg

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/mírové_náměstí/img/110.jpg