RSS Facebook

Karta stavby 

Policejní oddělení Masarykova ulice

 
Masarykova 47 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1788
Schulgasse (1876-1899), Goethestrasse (1899-1933), Goethova (1933-1938), Adolf Hitler Strasse (1938-1945), Masarykova (1945-1952), Fučíkova (1952-1990)
Autor:
Ernst Rücker
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1922 - 1923
Sloh:
expresionismus v řádu pozdní geometrické secese
Historický název:
Nordböhmische Wasserbaugesellschaft / Severočeská společnost pro vodní stavby
O stavbě

Bývalé sídlo společnosti Nordböhmische Wasserbaugesellschaft (Severočeská společnost pro vodní stavby). Na to, kdo stavbu budovy financoval, odkazují dodnes sochy u vjezdu od děčínského sochaře Hanse Jägera a znak Vodnáře a drobné maskarony na fasádě domu. Majitelem podniku byl Ing. Alois Winnar. V současnosti sídlí v netradičně pojatém objektu policie. Před několika roky proběhla nepříliš citlivá výměna původních oken, dveří a vrat za nová plastová. Policie nicméně alespoň obnovila původní členění parteru domu, kde byly za socialismu výlohy obchodu se zahraniční literaturou.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin 1929; str. 286-287

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 471 (velké heslo - Z 005)

[IMG]

fotografie průčelí

Foto: Jan Vaca 01/2008

[IMG]

fotografie - detail štuku

Foto: Jan Vaca 01/2008

[IMG]

fotografie - sochy u vjezdu do budovy

Foto: Jan Vaca 01/2008

[IMG]

historický reklamní leták

Foto: Archiv Jana Vaci