RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na stavbu divadla od Siegfrieda Kramera

 
Lidické náměstí 10 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 1710
Materniplatz (1911-1933), Maternovo náměstí (1933-1938), Langemarckplatz (1938-1945)
Autor:
Siegfried Kramer
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1907
Sloh:
neobarok
O stavbě

Návrh Siegfrieda Kramera se dostal mezi 42 účastníky soutěže na nové Městské divadlo do užšího výběru. Komise mu sice neudělila cenu, ale oficiálně získal plné uznání. Kramerova vize nabízela hlediště pro 872 diváků, což představovalo jednu z největších navrhovaných kapacit. Tento návrh se nedostal mezi publikované práce v časopise Architektur-Konkurrenzen, který věnoval zvláštní vydání z větší části právě ústecké soutěži, ale vysloužil si samostatnou publikaci v jiném respekovaném odborném tisku. Dobový článek vyzdvihl vhodně umístěný vchod a východ, kasy i šatny a návrh celkově označil za uznání hodný výkon.

Pořadí v soutěži

1. Rudolf Kraus - návrh č. 29, "Apollinis et musis"

2. Fellner und Helmer - návrh č. 42, "Nr. 52"

3. Friedrich Kick - návrh č. 18, "Musis"


nákup: Alexander Graf - návrh č. 1, "L. B.", realizováno

nákup: Josef Zasche - návrh "Direkter ausgang von der I. Rangtreppe ins Freie, behagliche Verbindung des Parterres mit Foyer", není znám

nákup: Rudolf Bitzan - návrh "Nachtstunden"


Další účastníci soutěže:

Oskar Strnad - návrh není znám

Heinrich Karl Ried - návrh

Franz von Krauß - návrh

Siegfried Kramer - návrh


Porota:

O. March (Berlín), J. Deininger (Vídeň), F. Schachner (Vídeň), A. Sigmund (Teplice), M. v. Loos (Teplice), C. Götze (Ústí n. L.); C. Rehatschek (Ústí n. L.), náhradník: F. Maresch (Ústí n. L.)


Divadlo bylo postaveno podle návrhu Alexandera Grafa.

O dalších návrzích si můžete přečíst zde.

Publikováno v

Entwurf für ein Stadttheater in Aussig in Böhmen. Architekt: Siegfried Kramer in Wien. In: Wiener Bauindustrie-Zeitung, roč. 24, Wien 1907; str. 309-313, tab. 69

Zmínky o soutěži

Deutsche Bauzeitung; 1907; seznam, str. V; str. 8, 16, 164, 176

Literatura

25 Jahre Stadttheater Aussig Festschrift: 1909-1934; Ústí nad Labem, nákladem vlastním, 1934

Kaiser Vladimír, Jonáš Petr; Ústecké divadlo 1909-1992; Ústí nad Labem, 1992

Krsek, Martin; Divadlo v Ústí mělo vypadat jinak; severočeská příloha MF DNES, 16. 6. 2009

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
eng.archinform.net

[IMG]

Pohled - soutěžní návrh na Městské divadlo - Kramer.

Wiener Bauindustrie-Zeitungr 24 (1907), č. 36, str. 309 - 313, t. 69

[IMG]

Podélný řez - soutěžní návrh na Městské divadlo - Kramer.

Wiener Bauindustrie-Zeitungr 24 (1907), č. 36, str. 309 - 313, t. 69

[IMG]

Příčný řez - soutěžní návrh na Městské divadlo - Kramer.

Wiener Bauindustrie-Zeitungr 24 (1907), č. 36, str. 309 - 313, t. 69

[IMG]

Půdorys 1. n. p. - soutěžní návrh na Městské divadlo - Kramer.

Wiener Bauindustrie-Zeitungr 24 (1907), č. 36, str. 309 - 313, t. 69

[IMG]

Půdorys 2. n. p. - soutěžní návrh na Městské divadlo - Kramer.

Wiener Bauindustrie-Zeitungr 24 (1907), č. 36, str. 309 - 313, t. 69