RSS Facebook

Karta stavby 

Mostecká uhelná důlní společnost

 
Velká Hradební 61 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 39
Grosse Walssstrasse (1850-1933), Na velkých hradbách - Grosse Walstrasse (1933-1938), Grosse Wallstraße (1938-1945)
Spoluautor:
Hermann Helmer - (Fellner u. Helmer)
Spoluautor:
Ferdinand Fellner II. - (Fellner u. Helmer)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1898 - 1899
Sloh:
historismus
Aktuální název:
Finanční ředitelství
Historický název:
Brüxer Kohlenbergbau-Gesellschaft, Uhlozbyt
O stavbě

Dnešní podoba domu vychází z přestavby v roce 1939. Administrativní komplex byl ale postaven na konci 19. století. Jeho vznik financovala Mostecká uhelná důlní společnost.

Stavba poté prošla dvěma zásadními přestavbami (resp. nástavbami). První provedla stavební firma A. Köhler & Co. v roce 1912., která přistavěla nové patro. Budova si uchovala tehdy ještě podobu, kterou ji vtiskli původní autoři.

Vzhled administrativní stavby změnila až druhá nástavba z roku 1939, kterou financoval „Sudetský uhelný syndikát“. Architekt Paul Brockardt přistavěl další patro nad římsou a budovu vizuálně "zjednodušil".

V roce 1945 sídlil v domě Revoluční národní výbor. Dnes ho využívá finanční ředitelství.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Zmínka v

Wurm-Arnkreuz, Alois von; Architekt Ferdinand Fellner und seine Bedeutung für den modernen Theaterbau; Wien - Leipzig, Verlag für Technik und Industrie, 1919

Literatura

Páral, Matěj; Uhlozbyt; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Linhartová, Dana; Architektonická činnost ateliéru Fellner & Helmer v Českých zemích; Praha, NPÚ ÚOP středních Čech, 2017; str. 136-138

[IMG]

výkres fasády

spisový meziarchiv, složka Ústí n. L. (centrum) č. p. 39 /dvě složky/

[IMG]

fotografie po nástavbě patra

Archiv Matěje Párala

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Jan Vaca 05/2009