RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na kulturní dům a radnici (3. cena)

 
Velká Hradební | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město)
Maternistrasse (1850-1933), Meternova - Maternistrasse (1933-1938), Maternistraße (1938-1945), Maternova (1945-194?)
Autor:
Josef Hrubý
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1947
Sloh:
funkcionalismus
O stavbě

Soutěž na stavbu nové radnice a kulturního domu vypsal v lednu 1947 ústecký místní národní výbor. Účelem bylo vyplnit prázdný prostor na Lidickém náměstí, původní budovy zde byly strženy po bombardování v roce 1945. Zároveň se uvažovalo, zda nemá být stržena, případně o dvě patra snížena budova Riunione s kavárnou Grand. Nakonec ale odborná komise uznala, že "objekt jest stavebně zdravý" a lze ho snadno připojit k nové stavbě.

Organizátoři soutěže oslovili celkem osm architektů. První cenu nakonec nikomu neudělila. Druhou získal návrh architektů Ivana Sovy a Ericha Köhna. Josef Hrubý skončil na třetím místě. Mezi těmito návrhy se mělo rozhodnout, ale nakonec kvůli změně režimu nebyl realizován ani jeden.

V roce 1949 vypracoval nový návrh budovy, tentokráte už na sídlo Krajského národního výboru, architekt Václav Hilský. Ale ani tento návrh nebyl realizován. Budova byla nakonec postavena podle plánů Jana Gabriela, Jiřího Fojta a Jiřího Nenadála v letech 1951-1961.

Publikováno v

Kolátor, Václav; Poznámky k ideové soutěži na radnici v Ústí nad Labem, in: Architektura ČSR, roč. VI, 9/1947, str. 287-289

[IMG]

perspektiva

Architektura ČSR, roč. VI, 9/1947, str. 287-289