RSS Facebook

Karta stavby 

Síťová klenba kostela sv. Floriána

 
Na sklípku | Ústí nad Labem - Krásné Březno
GPS: 50.6666498,14.0818933
Autor:
Hans Boge (Bog)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1597 - 1604
Sloh:
gotizující renesance
Aktuální název:
Kostel sv. Floriána
Historický název:
Zámecká kaple Panny Marie
O stavbě

Kostel nechal vystavět v letech 1597-1604 Rudolf z Bünau. Byl původně zamýšlen jako soukromá zámecká kaple pro nově postavený zámek rodu z Bünau, o čemž svědčí propojení kostela se zámkem.

Zvenčí se jedná o gotizující jednolodní stavbu z lomového kamene. V interiéru na první pohled zaujme valená klenba tvořená hustou sítí žeber s hroty na jejich zakončení. Jejím autorem je kameník Hans Boge z Pirny. Jedním z vrcholných děl saského renesančního sochařství u nás je alabastrový oltář z roku 1604, od 30. let 20. stol. považovaný za dílo Tobiase Lindnera z Freiberku. Novým výzkumem, publikovaným r. 2017, bylo však prokázáno, že jde o dílo Melchiora Kuntzeho. Oltář je vytvořen z mramoru, pískovce a alabastru a zobrazuje výjevy z Evangelií a Kristův rodokmen. Další Kuntzeho prací byly alabastrové reliéfy původně dřevěné kazatelny. Z té se dodnes na místě dochoval dřevěný klobouk, signovaný D. Seiffierem. Originály reliéfů se nacházejí v městském muzeu, kopie jsou vystaveny v kostele.

Další raritou kostela byla dřevěná archa varhan z roku 1606, druhá nejstarší památka tohoto druhu na našem území. Ta je dnes ve sbírce ústeckého muzea.

Až do roku 2003, kdy jej odkoupil Národní památkový ústav, byl kostel v majetku města a pomalu chátral. Část skleněných vitráží byla rozbita a na řádění vandalů doplatil i jeden z původních zvonů, jenž byl shozen ze zvonice a prodán do sběrny kovů. Nyní je kostel po rekonstrukci a jako součást krásnobřezenského zámeckého areálu ve správě a užívání NPÚ ÚOP v Ústí n. L. přístupný veřejnosti.

Literatura

Stumpfe, Luis; Nordböhmische Gotik unter den Salhausen und Bünauern; Berlin, Triltsch & Huther, 1935; str. 79-85

Řepa, Miroslav (hlavní kurátor; výstava); Deset století architektury (6 knih) díl 3.: Architektura renesanční; Správa pražského hradu a DaDa, Praha, 2001; str. 159

Valečka Jaroslav, Šuman František (ed.); Rytíři z Bünau v Čechách a Sasku; Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín, 2006; str. 42-46

Podroužek, Kamil; Nejezchlebová, Táňa; Leibl, Jan; Stavebně historický půzkum: Krásné Březno - zámecký kostel sv. Floriána; Ústí n. L., 2010

Podroužek, Kamil; Nejezchlebová, Táňa; Leibl, Jan; Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem - Krásném Březně; in: Průzkumy památek XVIII, 2/2011; str. 31-45

Aubrecht, Franz; Neues aus der Heimat : Neues von St. Florian; in: Aussiger Bote, roč. 65, 2013, str. 109-110

Hrubý, Petr; Alabastrový oltář a kazatelna z kostela sv. Floriána v Krásném Březně; in: Monumentorum Custos 2016, FF UJEP a NPÚ ÚOP v UL, Ústí nad Labem, 2017; str. 5-22

Odkazy

Svatý Florián vstává z ruin a prachu (19. 4. 2012):
ustecky.denik.cz

Wiederherstellung der Kirche St. Florian in Schönpriesen - foto: Vladimír Horák (8. 2012 - 12. 2013):
www.heimatfreunde-aussig.de

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně (ofic. info NPÚ, otvírací hodiny):
www.npu.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=2167320&action=element&presenter=ElementsResults

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Historická sídla:
www.historickasidla.cz

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

Poškozené a zničené kostely a kaple:
www.kostely.tnet.cz

EXPEDICE:
expedice.rps.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie po obnově

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie po obnově

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie po obnově

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

fotografie po obnově

Foto: Matěj Páral 09/2014

[IMG]

varhanní skříň (bez varhan), zaklenutí kostela síťovou klenbou

Foto: Jan Mareš 09/2009

[IMG]

oltář a kazatelna

Foto: Jan Mareš 09/2009

[IMG]

detail pozdně gotické raně renesanční kružby

Foto: Matěj Páral 05/2008

[IMG]

detail vstupního portálu

Foto: Matěj Páral 05/2008

[IMG]

celkový pohled

Foto: Matěj Páral 05/2008

[IMG]

kostel v dobovém kontextu (výřez z pohlednice)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/krásné březno/img/51.jpg

[IMG]

půdorys

Stumpfe, Luis. Nordböhmische Gotik unter den Salhausen und Bünauern. Berlin: Triltsch & Huther, 1935, s.81

[IMG]

podélný a příčný řez stavbou

Stumpfe, Luis. Nordböhmische Gotik unter den Salhausen und Bünauern. Berlin: Triltsch & Huther, 1935, s.80