RSS Facebook

Karta stavby 

Neorenesanční obytný dům v Moskevské ul.

 
Londýnská, Moskevská 8, 29 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 2262, 2263
Autor:
L. Richtermoc
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1956
Sloh:
sorela, socialistický realismus, socialistická neorenesance
O stavbě

Dům je příkladem poměrně citlivého začlenění do stávající struktury města.

V roce 2011 došlo k takřka památkové obnově fasády, což je na místní poměry, podléhající zateplovací mánii, čin na úrovni zázraku.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura

Hrouda, Miloslav; Některé problémy investiční výstavby v severočeské hnědouhelné pánvi; in: Architektura ČSR, č. 5, roč. XV., 1956; str. 262 (publikována fotografie stavby s určením autorství)

[IMG]

dům před obnovou fasády

Foto: Jan Vaca 08/2008

[IMG]

fotografie po dostavbě

Architektura ČSR, č. 5, roč. XV., 1956; str. 262

[IMG]

fotografie současného stavu - po obnově fasády

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - po obnově fasády

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

detail původního okna v obnovené fasádě

Foto: Matěj Páral 10/2011

[IMG]

průběh obnovy fasády

Foto: Matěj Páral 10/2011