RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba nového zámku Velké Březno

 
Zámecká | Velké Březno 63; 159, 160
Autor:
Ernst Fleischer
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1884 - 1910
Sloh:
neorenesance
Aktuální název:
Státní zámek Velké Březno
Lidový název:
Horní zámek
O stavbě

Původní zámek si v letech 1842-1854 nechal od architekta Ludwiga Förstera postavit nejvyšší purkrabí království Českého, hrabě Karel Chotek. Jeho potomci nechali objekt o třicet let později přestavit na novorenesanční vilu, kterou doplňuje rozsáhlý anglický park. Přestavba měla být ještě rozsáhlejší. Adhelaide Chotková, choť Karla Chotka (vnuk nejvyššího purkrabího), však prohrála značnou část rodinného jmění v Monte Carlu a proto k plánované přestavbě nedošlo.

Kde zámek najdete

Mapy.cz

Web

www.zamek-vbrezno.cz

Literatura

Pavlíček Tomáš (ed.), Bartošová V., Sellnerová A., Tothová J., Krsek M., Pavlíková M.; Slavné vily Ústeckého kraje; Foibos a. s., Praha, 2007; s. 13-15

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=1251075&action=element&presenter=ElementsResults

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Filmová místa:
www.filmovamista.cz

Castles cz:
www.castles.cz

Hrady zámky GALANCE:
www.hrady-zamky.cz

Pamětihodnosti:
www.pametihodnosti.cz

Průvodce po Česku:
www.pruvodce.com

[IMG]

pohled ze zahrady na čelo zámku

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

pohled ze zahrady

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

historická fotografie - podoba po přestavbě

Foto: Archiv

[IMG]

historická fotografie - podoba po přestavbě

Foto: Archiv