RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Dělnické obytné domy chemické továrny

01. 05. 2021 | Tak s křížkem po funuse jsme se konečně dostali ke zveřejnění prvních v odborném tisku publikovaných ústeckých domů. V r. 2020 žel podlehly demolici a to na základě stavu, do kterého se dostaly se vší pravděpodobností záměrnou a patrně i některými zásahy podpořenou neúdržbou. Škoda. Mohl z nich být hýčkaný klenot města.

[IMG]

Nová diplomka z ČVUT se věnuje rekonstrukci Schichtových lázní

14. 04. 2021 | Student Martin Mottl letos obhájil diplomovou práci, která může přispět k záchraně opuštěných lázní Johanna Schichta z roku 1931. V závěru konstatuje, že i přes dlouhodobé chátrání jsou základní konstrukce velmi kvalitně postavené a využitelné pro obnovu lázeňského provozu. Apeluje na co nejrychlejší opravu střechy a nabízí odborné konzultace. Tak snad dojde jeho práce brzy využití.

[IMG]

An Overall Vision for Ústí n. L. - J. Suchomel ad.

01. 04. 2021 | K studentskému mezinárodnímu workshopu, který se odehrál v r. 2009, a jehož tématem bylo město Ústí n. L., nyní zakládáme "kartu stavby", zejména kvůli systémovému provázání jmen spoluorganizátorů na další informace na našich webech. Především osobnost Jiřího Suchomela dosud na webu usti-aussig.net chyběla, tak to napravujeme.

[IMG]

Volkshaus v Tisé

01. 03. 2021 | Konečně závěrečný kousek z Průvodce po moderní architektuře vydavatelství Zlatý řez, malé heslo č. X 154: Spolkový dům v Tisé provedený v sugestivním tessenovském klasicizujícím expresionismu s výrazně vpadlou střední partií průčelí a nízkým štítem s prosvítajícím nápisem Volkshaus, autor neznámý.

[IMG]

Severní státní dráha - A. Negrelli

01. 02. 2021 | Jeden z posledních velikánů, kteří nám na webu dosud chyběli (samozř. doufáme, že ještě objevíme nějaké další, dosud neznámé). Alois Negrelli, v Čechách svým jménem spjatý s karlínským železničním mostem zvaným Negrelliho viadukt, který je právě počátkem námi aktuálně zveřejňované drážďanské větve Severní státní dráhy, jež protíná i okres Ústí n. L. Avšak jeho světově nejznámější stavbou je zajisté Suezský průplav v Egyptě.

[IMG]

Chata na Bukově - F. Wimmer

01. 01. 2021 | Dodatečný dárek k vánocům, resp. tedy k novému roku: krásná a zřejmě již zaniklá chata, předobraz všech pultových chat a fenoménu československého chatařství. Tuto stavbu slovenského architekta Franze Wimmera, publikovanou v časopise Forum v r. 1936, nalezenou zde J. Zemanem, se nám podařilo po letech lokalizovat díky paní H. Mlejnecké z Katastrálního úřadu v Ústí n. L., které tímto moc děkujeme (-;

[IMG]

Zemřel Petr Spielmann

10. 12. 2020 | Zemřel ústecký rodák a významný historik umění, muzeolog a pedagog Petr Spielmann. Tehdy objevená souvislost jeho života s městem Ústí n. L. iniciovala v roce 2013 pod názvem „Neznámý rodák“ ústeckým muzeem prezentované dvě výstavy „Z Brna až na konec světa“ a „Petr Spielmann Brno-Praha-Bochum-Brno“, které tuto osobnost představovaly. Navíc muzeum připojilo část věnující se také jeho otci, ústeckému architektu Paulu Spielmannovi, který se do tváře našeho města vepsal ve třicátých letech 20. století několika progresivními stavbami (viz článek "Neznámý rodák Petr Spielmann"). Na našem webu si můžete přečíst vzpomínky Petra Spielmanna na předválečné Ústí a zdejší otcovy aktivity v článku Narodil jsem se v Ústí 11. října 1932. Petr Spielmann se ve vzpomínce nevyhýbá ani dramatickému osudu po okupaci, který rodinu postihl v rámci uplatňování protižidovských zákonů.

[IMG]

Druhá chata na Telnici - NEW WORK

01. 11. 2020 | Akupunktura na Telnici pokračuje druhou jehličkou: na první přestavbu chaty od Svatopluka Sládečka navazuje chata druhá od shodného brněnského studia NEW WORK, vzniká drobný areál.

<Stránka 1/51<