RSS Facebook

Karta stavby 

Dům Riunione s kavárnou Grand

 
Velká Hradební 2 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 484
Maternistrasse (1850-1933), Maternova - Maternistrasse (1933-1938), Maternistraße (1938-1945), Maternova (1945-194?)
Autor:
Fritz (ev. Friedrich) Lehmann
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1928 - 1929
Sloh:
expresionismus
Historický název:
Riunione Haus
O stavbě

Výrazný dům v centru města si nechala postavit pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta. V devadesátých letech minulého století zde sídlila nechvalně proslavená Univerzal Banka. Dnes jsou v domě kanceláře, v přízemí je bufet a prodejna s textilem. Původní okna byla žel nahrazena plastovými.

Dům mohl mít jinou podobu. O jeho vybudování se ucházel i architekt Ernst Rücker.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy

Správní budova Höchst u Frankfurtu n. M. - arch. P. Behrens (1922)

Soutěžní návrh na mrakodrap Chicago Tribune v U.S.A. - arch. W. Gropius a A. Meyer (1922)

Neuer Stahlhof v Düsseldorfu - arch. P. Bonatz (1921, 1926-28)

Obchodní dům Schocken ve Stuttgartu - arch. E. Mendelsohn (1926-28)

Paralely

Radnice v Oberhausen - arch. L. Freitag (1927-30)

Hasičský dům v Praze Vinohradech - arch. F. Kavalír (1926-28,1935)

Linkeho dům v Jablonci n. N. - arch. R. Günter (1929-1931)

Publikováno v

Lehmann, Fritz; Bekenntnis zum Individuellen; in: Horizont, čís. 35-36 (monotematické číslo věnované Lehmannovi), 1932; str. 588, 589 (foto exteriéru, interiéru a dva půdorysy)

Literatura

Páral, Matěj; Dům Riunione s kavárnou Grand; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Zeman, Jaroslav; Architekt Fritz Lehmann, Příspěvek k poznání "periferní" meziválečné architektury; in: Průzkumy památek 2/2013

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 474 (velké heslo - Z 015)

Výskyty v jiných databázích

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

TOPOMOMO:
topomomo.eu

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu - v kontextu bloku se sousedními domy

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 01/2009

[IMG]

původní dům s dostavbou magistrátu

Foto: Ludmila Hájková - FOTOSTUDIO H

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/restaurace/10.jpg

[IMG]

dobová reklama

Archiv Martina Krska

[IMG]

nákres fasády

Spisový meziarchiv Ústí n. L.

[IMG]

nákres fasády

Spisový meziarchiv Ústí n. L.

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/40.jpg

[IMG]

pohled od nynějšího Lidického náměstí

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/img/62.jpg

[IMG]

poválečná fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/img/106.jpg

[IMG]

interiér restaurace

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/restaurace/img/9.jpg

[IMG]

stavba byla publikována v odborném tisku

Horizont, čís. 35-36 (monotematické číslo věnované Lehmannovi), 1932; str. 588

[IMG]

stavba byla publikována v odborném tisku

Horizont, čís. 35-36 (monotematické číslo věnované Lehmannovi), 1932; str. 588