RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Max Spielmann

 

1881 Kroměříž

1970 Wiesbaden (Německo)

O autorovi

Studoval na vídeňské technice, poté zřejmě na německé technice v Praze. V sídlením městě českého království zahájil úspěšnou kariéru samostaného architekta. Pracoval pro velmi bohatou klientelu, která se rekrutovala zejména z řad židovského obyvatelstva. Nejvýznamější budovy postavil pro klan pražských Petschků, což byl tehdy jeden z nejvýznačnějších podnikatelských rodů v Čechách vůbec. Držel se historizující architektury, jeho práce vynikají akcentem na monumentalitu, honosnost a reprezentativnost. Jako žid v roce 1938 uprchl z Československa do Francie.

V Ústí nad Labem se podílel na stavbě nové haly Ústeckých loděnic v Olšinkách (Aussiger Schiffs- und Motorbootswerft, vorm. W. Heinrich) ve dvacátých letech 19. století. Zajímavou vazbu pak představuje jeho synovec Paul Spielmann, taktéž architekt, který v Ústí provozoval vlastní architektonickou kancelář a zřejmě v počátcích kariéry ho strýc podpořil doporučením.

Literatura

Valchářová, Vladislava (ed); Beran, Lukáš; Zikmund, Jan: Industriální topografie Ústecký kraj; VCPD ČVUT, Praga 2011, s. 139.

Stavby na jiných místech

Vila Otto Petschka v Praze

Vila Bedřicha Petschka v Praze

Bankovní palác Petschek v Praze

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Stavby autora

[IMG]

1925 Hala v loděnici v Olšinkách