RSS Facebook

Karta stavby 

Bytové domy z 50. let na Skřivánku

 
Ivana Olbrachta, Obránců míru, Pod školou | Ústí nad Labem - centrum (Skřivánek)
Autor:
Miloš Mandík - (Státní projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1958
Sloh:
sorela, socialistický realismus
O stavbě

Sídliště Skřivánek bylo založeno v období mezi první a druhou světovou válkou (viz Zaměstnanecké sídliště Skřivánek). Ve výstavbě se pokračovalo po roce 1950. Návrh na dostavbu celého sídliště byl vypracován SPÚ v Ústí n. L. ing. arch. Gabrielem jako podrobný územní plán I. etapy výstavby, zpracovaný v rámci směrného územního plánu města Ústí n. L.. Později byl plán upraven a ve výstavbě se pokračovalo panelovou technologií.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

Hrůza, Jiří; (Čermák, J.); Sídliště na Mostecku; in: Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958, Sídliště Skřivánek v Ústí n. L. str. 66-67

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 11/2013

[IMG]

fotografie po dostavbě

Foto: J. Drahoš Zdroj: Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958, Sídliště Skřivánek v Ústí n. L. str. 66-67

[IMG]

fotografie po dostavbě

Foto: J. Drahoš Zdroj: Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958, Sídliště Skřivánek v Ústí n. L. str. 66-67

[IMG]

celková mapa sídliště Skřivánek - vize z 50. let

Architektura ČSR; č. 2, roč. XVII, 1958, Sídliště Skřivánek v Ústí n. L. str. 66-67