RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba kostela sv. Vojtěcha, dominikánský klášter

 
Hradiště 4 | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 97
Burgstadtl (1850-1933), Hradiště (1933-1938), Burgstadtl (1938-1945)
GPS: N 50° 39.5533', E 14° 2.5184'
Autor:
Oktavián Broggio
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1704 - 1734
Sloh:
baroko
Aktuální název:
Kostel sv. Vojtěcha a dominikánský kláštěr
O stavbě

Původní stavba kostela sv. Vojtěcha pochází již z roku 1186. Barokní podobu získal kostel v letech 1718-1722 po rozsáhlé přestavbě litoměřického stavitele Octaviána Broggia. Šlo patrně o první Broggiův návrh (1704) v dynamičtějším pojetí, poté co na něj zapůsobily pražské stavby, s kterými měl možnost se blíže seznámit, když projektoval kostel Nejsvětější Trojice kláštera trinitářů v Praze. Na přání ústeckého převora H. Missenia se nechal při návrhu sv. Vojtěcha inspirovat pražským kostelem sv. Voršily. Nástěnné malby z roku 1928 zhotovil Albert Müller. Kostel byl za vlády KSČ změněn na sklad a později na výstavní síň, byl vybílen a bylo odvezeno veškeré vnitřní vybavení.

První klášter z let 1617-1650 byl pouze jednokřídlý, větší rozsah v té době nebyl možný z finančních a politických důvodů. V rámci barokní přestavby získal klášter druhé křídlo.

Jižní stěna kostela a kláštera v sobě obsahuje městské hradby.

Více si o historii kostela můžete přečíst zde.

Předobrazy

Kostel sv. Voršily v Praze - arch. M. Canevalle (1699-1704) /dle: Vlček, 1997/

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Horyna, Mojmír; Macek, Jaroslav; Macek, Petr; Preiss, Pavel; Oktavián Broggio 1670-1742 : sborník k výstavě; Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice, 1992; str. 124-125

Král, Karel; Vršecká, Zdislava; Uměleckohistorický průzkum Dominikánského kláštera v Ústí nad Labem; strojopis, 1971; uloženo v archivu Národního památkového ústavu v Ústí n. L.

Wirth, Zdeněk ed.; Umělecké památky Čech; Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957; str. 815

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=1250363&action=element&presenter=ElementsResults

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Historická sídla:
www.historickasidla.cz

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

pohled od Mírového náměstí

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

detail frontonu nad vstupním portálem kostela

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

klášter

Foto: Matěj Páral 07/2008

[IMG]

půdorys kostela

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

řez lodí kostela

Král, Karel; Vršecká, Zdislava; Uměleckohistorický průzkum Dominikánského kláštera v Ústí nad Labem; strojopis, 1971; uloženo v archivu Národního památkového ústavu v Ústí n. L.

[IMG]

dobová pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/kostely/img/7.jpg

[IMG]

historická fotografie - pohled na kostel zezadu, 1925

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

původní interiér kostela, kolem 1930

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

původní interiér kostela, před rokem 1928

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

původní interiér kostela

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

původní interiér kostela

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

chodba kláštera

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

schodiště kláštera

digitální archiv YMCA v Ústí n. L.

[IMG]

fotografie ze 70. let minulého století

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

historická kresba

Archiv Jana Vaci