RSS Facebook

Karta stavby 

Sklad Rakousko-uherské státní dráhy

 
Nový svět | Ústí nad Labem - Krásné Březno 199
Franz Josef I. Strasse (188?-1904), Albrechtstrasse (1904-1919), Nestomitzerstrasse (1919-1933), Netěmická (1933-1938), Nestomitzerstraße (1938-1945)
Spoluautor:
Eduard Bazika
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1890
Sloh:
industriální historismus
Aktuální název:
Sídlo společnosti Adler
O stavbě

Neprávem opomíjená ale pro dějiny českého staviteství významná budova stojí ve čtvrti Krásné Březno. Pětipodlažní skladiště je součástí přístaviště, které si od roku 1885 budovaly Rakousko-uherské státní dráhy pro překládku a skladování cukru. Objekt navrhl přední český technik Eduard Bazika ve spolupráci s Ing. Kesslerem a dalšími odborníky.

Stavba je zajímavá především pro průkopnické využití prostého betonu ve stropních konstrukcích. Českým stavebníkům posloužil ústecký špýchar jako učebnicový příklad pro provádění betonových kleneb. Dnes představují stropy v ústeckém skladišti ukázku nejstarší dochované rozsáhlé betonové klenby v zemi.

Video z cyklu Neznámé Ústí

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Bazika, Eduard: Skladiště (Špýchar) na labském překladišti v Krásném Březně, in: Zprávy spolku architektů a inženýrů království českého XXVI., Praha, 1892, s. 124-126

Literatura

Dohnálek, Jiří; Seidlerová, Irena; Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století; IC ČKAIT, Praha, 1999

Krsek, Martin; Počátky betonového stavitelství na Ústecku; in: Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a revitalizace, sborník konference Ústí nad Labem 19. 6. až 20. 6. 2008; VCPD/ČVUT, 2008; s. 45-53

Krsek, Martin; Špýchar R-U státních drah; 2009; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Článek v seriálu

Martin Krsek: Nejstarší betonové stropy v Českých zemích

Výskyty v jiných databázích

Ústecká NEJ:
nej.muzeumusti.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Jan Vaca 06/2009

[IMG]

detail stěny skladu

Foto: Jan Vaca 06/2009

[IMG]

Projekt skladu Rakousko-uherské státní dráhy v Krásném Březně

Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století

[IMG]

Sklad Rakousko-uherské státní dráhy v Krásném Březně

Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století

[IMG]

Sklad Rakousko-uherské státní dráhy v Krásném Březně, 20. léta

Foto: Hildegarda Krsková