RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel Nejsvětější Trojice

 
Jeseninova 1 | Ústí nad Labem - Střekov (Novosedlice)
Damaschkestraße (1930-38), Horst-Wessel-Straße (1938-45)
Autor:
Max Loos von Losimfeldt
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1899 - 1903
Sloh:
neobaroko
Historický název:
Katholische Kirche in Krammel - Obersedlitz
O stavbě

Stavbu kostela finančně podpořila rodina továrníka Georga Schichta. Samostatné obce Novosedlice, Střekov a Kramoly (k jejich spojení došlo v roce 1922, od roku 1939 jsou součástí Ústí nad Labem) tehdy zažívaly mohutný rozvoj. Kvůli tomu tu vznikla zcela nová fara a byl postaven i nový katolický kostel.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy

Vila Ludwiga Wolfruma, 1889 (před přestavbou - odstranění věže)

Literatura

Králová, Iva; Rosenauer, Jan; Sto let kostela Nejsvětější Trojice ve Střekově, 1. 6. 1903 - 1. 6. 2003; Město Ústí n. L. a ŘKC farnost Ústí n. L.-Střekov, Ústí nad Labem, 2003

Sellnerová, Alena (ed.); Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji; NPÚ ÚOP v Ústí n. L., Ústí nad Labem, 2017; str. 82-85

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 08/2005

[IMG]

pohled boční

Foto: Matěj Páral 08/2005

[IMG]

detail oken a portálu

Foto: Matěj Páral 08/2005

[IMG]

výřez z historické pohlednice

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě;