RSS Facebook

Karta stavby 

Okresní nemocnice

 
Pasteurova 9 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město)
Billrothstrasse (1895-1933), Billrothova (1933-1938), Billrothstraße (1938-1945)
Spoluautor:
Franz Josef Arnold - (Stadtbauamt Aussig)
Spoluautor:
Ernst Krob - (Stadtbauamt Aussig)
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1926 - 1937
Sloh:
nová věcnost
Aktuální název:
Kampus UJEP
Historický název:
Bezirkkrankenhaus
O stavbě

Přestavba původní řádkové zástavby nemocnice na moderní komplex se dvěma dominujícími pavilony si vyžádala celé jedno desetiletí. Celkový koncept a plánová dokumentace však pocházejí již nejpozději z roku 1926. To činí stavbu velmi zajímavou (v Čechách se nabízí srovnání např. s Veletržním palácem v Praze, s přihlédnutím k tomu že koncept stavby patří do německého myšlenkového diskursu nové věcnosti a expresionismu) a její význam v dějinách architektury na českém území je neprávem opomenut.

Předobrazy

Vysokonapěťová továrna AEG v Berlíně - arch. P. Behrens (1909-10)

Soutěžní návrh na Dům veletrhů pro Hamburk - arch. H. Poelzig (1925)

Paralely

Klinika na Thalkirchnerstraße v Mnichově - arch. R. Schachner a H. Grässel (1926-1928)

Tovární budova Siemens-Schuckertwerke GmbH (tzv. Shaltwerk-Hochhaus - výškový dům rozvodny) - arch. Hans Hertlein (1926-1928)

Film Metropolis - režisér Fritz Lang, scénograf Erich Kettelhut (1927)

Správní budova I. G. Farben ve Frankfurtu nad Mohanem - arch. H. Poelzig (1928-1931)

Witte Dame (továrna Philips) v Eindhovenu - arch. D. Roosenburg (1928-1931)

Literatura

Páral, Matěj; Kampus (bývalá nemocnice); 2007; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 473 (velké heslo - Z 012)

Soubor staveb

stavba je dnes součástí areálu Kampusu UJEP

Diskuze k univerzitnímu kampusu

Vstup do diskuze

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Prázdné domy:
prazdnedomy.cz

Zaniklé obce:
www.zanikleobce.cz

Filmová místa:
www.filmovamista.cz

Kaviár:
kaviar.fa.vutbr.cz

[IMG]

pavilon chirurgie (A)

Foto: Jan Vaca 02/2008

[IMG]

pavilon interny (B)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/nemocnice/img/11.jpg

[IMG]

pavilon chirurgie (A)

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/nemocnice/img/10.jpg

[IMG]

dobový model

Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin 1929; s. 156

[IMG]

původní plán z roku 1926

DVD Projekty Campus Univerzity J. E. Purkyně

[IMG]

průběh výstavby pavilonu chirurgie (A)

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

průběh výstavby pavilonu chirurgie (A)

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

síň pro ozařování horským sluncem, linoleum: šedé, červené, zelené

Stavba roč. X (1931-32), s. 81

[IMG]

současný vzhled interiérů nemocnice

Foto: Jan Vaca 10/2012