RSS Facebook

Karta stavby 

Klobouk kazatelny kostela sv. Floriána

 
Na sklípku | Ústí nad Labem - Krásné Březno
Autor:
Donát Seiffier
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1604
Sloh:
renesance
O stavbě

Ústecký archivář F. J. Umlauft uvádí, že původní renesanční kazatelna kostela sv. Floriána shnila a byla odstraněna, její alabastrové reliéfy byly tehdy přeneseny do ústeckého muzea. Z původní dřevěné části kazatelny tedy přetrval pouze její klobouk, signovaný Donátem Seiffierem z Freibergu. Alabastrové reliéfy, jejichž autorem je, jak bylo nově zjištěno, saský sochař M. Kuntze, jsou v muzeu uchovány dodnes. Jde o pašijový cyklus, sedmnáct reliéfů. Jejich kopie ze zač. 21. stol. jsou nyní v kostele vystavené, zavěšené na zdech pod kruchtou. Nové (dnes pískovcové) řečniště kazatelny s navazujícím zábradlím pochází z r. 1887, je zřejmě odvozené z dřevěné kazatelny původní.

Literatura

Hrubý, Petr; Alabastrový oltář a kazatelna z kostela sv. Floriána v Krásném Březně; in: Monumentorum Custos 2016, FF UJEP a NPÚ ÚOP v UL, Ústí nad Labem, 2017; str. 5-22

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2019