RSS Facebook

Karta stavby 

Základní škola praktická v Neštěmicích

 
Studentská | Ústí nad Labem - Neštěmice 297
GPS: 50.6718714N, 14.1005028E
Autor:
Milan Babuška
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1931 - 1932
Historický název:
Česká obecná a mateřská menšinová škola
O stavbě

Česka menšina se snažila o výstavbu vlastní školy už od roku 1919. Výstavba se ale protahovala a k položení základního kamene došlo nakonec až v říjnu 1931. Do té doby se učili čeští žáci v budově německé školy.

Školní areál je situován na okraj Neštěmic. Budova je rozsáhlejší než škola ve Velkém Březně, vykazuje typické znaky pro školní stavby od architekta Babušky.

Kde stavbu najdete

maps.google.cz

Další informace

www.spolecnetodokazeme.cz (.ppsx)

Literatura

Šimáně, Milan; České obecné menšinové školy v okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938); diplomová práce; Historický ústav FF MU, Brno, 2010

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 08/2015

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 08/2015

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 08/2015

[IMG]

fotografie tělocvičny

Foto: Matěj Páral 08/2015

[IMG]

fotografie zepředu

Foto: Matěj Páral 08/2015

[IMG]

detail kompozice fasády a hmot

Foto: Matěj Páral 08/2015

[IMG]

detail říms a soklu

Foto: Matěj Páral 08/2015

[IMG]

detail původních oken

Foto: Matěj Páral 08/2015

[IMG]

pohled

Archiv Marty Pavlíkové

[IMG]

řez

Archiv Marty Pavlíkové