RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Ernst Rücker

 

1890 Einsenstein (Bavorsko)

O autorovi

Výrazně se zapsal do architektonické tváře Ústí. Do města se přistěhoval údajně z Vídně roku 1925 za manželkou Marií Magdalenou rozenou Gärtner, která pocházela z obce Stříbrníky. Stal se zde členem místní "Labské župy" uměleckého spolku Metznerbund. Po okupaci pohraničí prožívala rodina těžké období. Rodiče manželky byli židovského původu. Marii nacistické úřady nejdříve prohlásily za čistou židovku, později její klasifikaci „zmírnily“ na míšence I. stupně. Děti Petr a Hans byly označeny jako míšenci II. stupně. Kdyby se Ernst Rücker s manželkou rozvedl, nejspíš by manželka s dětmi skončila v koncentračním táboře. Architekt rodinu neopustil, za to musel v říjnu 1944 nastoupit na tři měsíce na těžké práce k Organizaci Todt. Po válce je architekt veden pod českým jménem Arnošt Rücker i s celou rodinou v seznamu ústeckých antifašistů. 8. června 1946 natrvalo opouští Ústí. V rámci dobrovolného antifaodsunu se mohl i s nábytkem vystěhovat do americké okupační zóny Německa.

Prameny

Archiv města Ústí nad Labem: Sbírka policejních přihlášek, Inventář MNV (MSK) 1945-1948 seznamy německých antifašistů z obcí a měst okresu Ústí nad Labem, Kartotéka odsunutých Němců z Ústí nad Labem

Zmínky

Umlauft Franz Josef; Geschichte der deutschen Stadt Aussig (Schicksal einer deutschen Stadt in Böhmen); Hilfsverein Aussig e. V. München, Bayreuth, 1960; kapitola Architekten, str. 619: "Ernst Rücker kam aus Wien, war Erbauer des grossen Hauses der Wasserbaugesellschaft in der Dresdner Strasse, der villa Distel in der Kippeltstrasse und andere Objekte."
Vlček, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004; str. 563 (v knize jsou uvedena chybná data)

Výskyty v jiných databázích

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Stavby autora

[IMG]

1923 Policejní oddělení Masarykova ulice

[IMG]

1927 Variantní návrh Domu Riunione s kavárnou Grand

[IMG]

1927 Obchodní akademie na Střekově

[IMG]

1930 Potaš II

[IMG]

1932 Staré krematorium na Střekově

[IMG]

1933 Dům hedvábí a Baťa