RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště komunální výstavby, stavební bloky A, B, C a D

 
Palachova 7, 15; U nemocnice 1-4; Pasteurova | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) a Klíše (Nová Klíše I) 1748-1754, 1759-1768
Spoluautor:
Franz Josef Arnold
Spoluautor:
Ernst Krob
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1919 - 1922
Sloh:
architektura reformy
O stavbě

Sedmnáct bytových domů (A, B a C) a dalších pět (D) /již na katastru Klíše, č. p. 247-251/ podle jednotného návrhu. Investorem bylo město Ústí nad Labem, šlo o první poválečnou vlnu komunální výstavby. Ta pokračovala v dalších etapách, městskými obytnými domy a dále tzv. stavební akcí 1, 2 a 4 (bytovými domy Na popluží) a stavební akcí 3 (S-domy).

Možné předobrazy

Městská knihovna a Bömische Sparkasse v Ústí n. L., 1912 - arch. J. Zasche

Literatura

Prouza, Pavel; Německá sociálnědemokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938; FF UK, 21-UDU, disertační práce, 2013

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 471 (malé heslo - Z 003)

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Jan Vaca 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 05/2014

[IMG]

fotografie před výměnou krytiny a oken

Foto: Matěj Páral 07/2002

[IMG]

vyznačení bloků v katastru

http://nah.cuzk.cz