RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Max Loos von Losimfeldt

 

1858 Třeboň

nezn.

O autorovi

Pocházel z rakouského šlechtického rodu. Někteří jeho příbuzní jsou pochováni na Olšanských hřbitovech v Praze. Od roku 1890 byl městským architektem v Ústí n. L., kde si v roce 1891 vzal Marii, členku vlivného měšťankého rodu Hellerů, jejich svědkem byl jeho švagr ústecký architekt Carl Rehatschek. Po roce 1895 již provozoval soukromou praxi v Teplicích - Šanově.

Další stavby v ústeckém okrese

Vila Apfel (okolo 1895) - zmínka v Übersicht über die Leistungen der deutschen Böhmens, Prag, 1899; str. 243

Další fotografie jeho domů najdete na aussig.mysteria.cz.

Stavby v teplickém okrese

www.teplice-teplitz.net

Výskyty v jiných databázích

Bibliografie dějin Českých zemí:
portaro.eu

Stavby autora

[IMG]

1890 Kaple městského hřbitova na Ovčím vrchu

[IMG]

1893 Zelená škola

[IMG]

1894 Nemocnice

[IMG]

1903 Pavilon města Ústí

[IMG]

1903 Kostel Nejsvětější Trojice

[IMG]

1910 Státní živnostenská škola