RSS Facebook

Karta stavby 

Tyršův dům

 
Vaníčkova 9 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 835
Teichgasse (186?-1933), Rybniční - Teichgasse (1933-1938), Teichgasse (1938-1945)
Spoluautor:
Stephan Focke - (Rehatschek & Focke)
Spoluautor:
Carl Rehatschek - (Rehatschek & Focke)
Spoluautor:
Carl Mayer
Spoluautor:
Andreas Putz
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1891 - 1893
Sloh:
historismus
Historický název:
Turnhalle, Spartak
Lidový název:
Budvarka
O stavbě

Dům, který býval do nedávna známý především restaurací Budvarka, si nechal postavit německý tělocvičný spolek Turnverein Aussig.

V říjnu 1890 vyhlásil na novostavbu veřejnou soutěž, do které se přihlásilo 13 účastníků. První cenu ve výši 300 zlatých vyhrál návrh pojmenovaný "Jahn" podle německé tělovýchovné organizace v Čechách. Jeho autorem byla místní firma Rehatschek a Focke. Projekt počítal se dvěma tělocvičnami a restaurací v suterénu. Až na drobné změny se dočkal realizace dle vysoutěženého návrhu. Za realizací (a nejspíše i úpravou projektu - navýšení o patro ad.) již stojí A. Putz a Carl Mayer z Děčína (pobočka Ústí n. L.).

Turnhalle se zapsala roku 1903 do politických dějin, kdy zde němečtí nacionálové z Rakousko-Uherska založili Německou nacionálně socialistickou dělnickou stranu (Deutsche nationalsozialistiche Arbeiterpartei - DNSAP), která posloužila roku 1920 Adolfu Hitlerovi jako předobraz pro jeho Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Po roce 1945 ho převzali Sokolové, odtud název Tyršův dům. Po únoru 1948 přešel pod Spartak Armaturka Ústí n. L.. Dnes je opět majitelem spolek Sokol.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Panoramatická prohlídka

VirtualTravel.cz

Publikováno

Der Bautechniker, Nr. 23, 1891

Literatura

Páral, Matěj; Tyršův dům; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Prameny

Výkres fasády je dostupný online, nachází se v Státním okresním archivu v Tachově.

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 05/2014

[IMG]

historická fotografie

Ústí n. L. a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

fotografie interiéru sálu

Foto: Matěj Páral 02/2017

[IMG]

fotografie detailu hlavice litinového sloupu

Foto: Matěj Páral 02/2017

[IMG]

Vítězný návrh firmy Rehatschek a Focke.

Adolf Kirschner

[IMG]

Výkres fasády

Státní okresní archiv Tachov, dostupné online: http://www.portafontium.cz/iipimage/30940435/soap-tc_01051_f-160