RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěž na Severní Terasu (2. odměna)

 
Ústí nad Labem - Severní Terasa
Spoluautor:
Karel Hubáček - (SIAL)
Spoluautor:
Miroslav Masák - (SIAL)
Spoluautor:
Otakar Binar - (SIAL)
Spoluautor:
Jiří Svoboda - (SIAL)
Spoluautor:
Pavel Švancer - (SIAL)
Spoluautor:
Krajský projektový ústav Liberec
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1963
Historický název:
Soutěžní návrh obytného celku Severní Terasy v Ústí nad Labem
O stavbě

Soutěže na Severní Terasu se účastnilo mnoho regionálních týmů, z ústeckého KPÚ to byli např. V. Krejčí a kolektiv, kteří obdrželi nejvyšší II. cenu (první nebyla udělena), J. Vejl a kol., V. Tuček a kol., J. Liška + M. Míček a kol., z oceněných dále právě KPÚ Liberec, ale i Praha, Plzeň a Košice.

Termín odevzdání soutěžních návrhů byl 10. června 1963.

Členem, ne-li dokonce vedoucím Libereckého týmu O. Binara, který obdržel 2. odměnu, byl dle katalogu ČKA a GJF později slavný Karel Hubáček.

Publikováno v

Štván, Jaromír; K soutěži na Severní Terasu, in: Architektura ČSSR, roč. XXIII, 1/1964, str. 13-18

Zmínka

Karel Hubáček - pocta ČKA 2005; ČKA a GJF, Praha, 2006; str. 64

(spoluautorství K. Hubáčka)

[IMG]

soutěžní návrh - 2. odměna

Štván, Jaromír; K soutěži na Severní Terasu, in: Architektura ČSSR, roč. XXIII, 1/1964, str. 13-18