RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Osvald Polívka

 

1859 Enns (Rakousko)

1931 Praha

O autorovi

Narodil se v Rakousku. Architekturu ale studoval v Praze, konkrétně na Vysokém učení technickém. Patřil k významným architektům na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Projektoval především pro různé bankovní organizace. Díky tomu je ostatně i autorem budovy někdejší České obchodní společnosti (donedávna ČSOB). Z morálního hlediska ovšem nechvalně proslul nečestným získáváním zakázek, zejména nerespektováním výsledků architektonických soutěží.

Stavby na jiných místech

Pražská městská spořitelna (1892-1894)

Dům bývalé pojišťovny Praha (1906-1907)

Obecní dům v Praze - jako spolupracovník A. Balšánka (1904-1912)

Živnobanka v Prostějově (1912)

Kresby

Fantová, Eva; Fanta, Bohumil; Kresby českých architektů (výstava)

Literatura

Vybíral, Jindřich; Výrobce pražské architektury : Osvald Polívka ve střetu zájmů a idejí; revue Dějiny a současnost

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Archiweb:
www.archiweb.cz

Bibliografie dějin Českých zemí:
portaro.eu

Getty ULAN:
www.getty.edu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

CoJeCo:
www.cojeco.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

structurae:
de.structurae.de

Prostor:
www.prostor-ad.cz

archindex cz:
www.archindex.cz

Europeana:
www.europeana.eu

ellipsis:
www.ellipsis.com

Stavby autora

[IMG]

1908 Variantní návrh ústecké pobočky České eskomptní banky

[IMG]

1920 Soutěžní návrh zdymadla Střekov od Osvalda Polívky

[IMG]

1925 Dům České obchodní společnosti