RSS Facebook

Karta stavby 

Zaměstnanecké sídliště Skřivánek

 
Bělehradská, Ondříčkova, Mošnova | Ústí nad Labem - centrum (Skřivánek) 1958-1970
Autor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1930
Sloh:
konzervativní přístup, prvky expresionismu
O stavbě

Architektonická kancelář Lossow u. Kühne není pouze autorem známé Správní budovy Spolchemie, továrna si od ní nechala vypracovat i plány na bytové domy pro své zaměstnance. Domy se vyznačují velkorysostí, příjemným obytným prostředím a kvalitním detailem, který je zatím velmi dobře dochován.

Na tyto bloky po válce navázala výstavba bytových domů v duchu socialistického realismu od architekta Mandíka.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

Páral, Matěj; Zaměstnanecké sídliště Skřivánek; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

[IMG]

pohled na jeden z domů od Letního kina

Foto: Jan Vaca 05/2009

[IMG]

vnítřní trakt jednoho z bloků domů

Foto: Jan Vaca 05/2009

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Mareš 01/2009

[IMG]

detail dveří

Foto: Jan Mareš 01/2009

[IMG]

dobová fotografie

Archiv Jana Vaci