RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

Stavoprojekt Praha, závod Ústí n. L.

 

1952

1954

Ústí nad Labem

O organizaci

Stavoprojekt Praha, závod Ústí n. L. vznikl z původního Krajského návrhového střediska, které se transformovalo na dílčí sekci, spadající pod Prahu. Prvním ředitelem se stal Ing. arch. Jiří Jaroš. V této době se objevila v závodě nová jména: Kouba, Krejčí, Vejl, Těšínský, Fojt, Hanuš, Hanyk, Karpíšek, Liška, Matašovský, Moravec, Thorovský, Tuček a Kameník. Přibylo i pracoviště v Děčíně. V roce 1954 se podnik změnil na Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic.

Literatura

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970