RSS Facebook

Karta stavby 

Přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie

 
Kostelní náměstí, Bílinská, U kostela | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město)
Autor:
Josef Mocker
Spoluautor:
Antonín Weber
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1882 - 1901
Sloh:
neogotika
Aktuální název:
Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lidový název:
Kostel se šikmou věží
O stavbě

Kostel byl postaven v roce 1207. Několiktrát ho vážně poškodil požár, zejména za husitských válek.

Přestavba, kterou dostal na starost Josef Mocker, začala v 80. letech 19. století. Mocker nahradil valbovou střechu nad hlavní lodí sedlovou a rovněž u věže zrušil nízkou stříšku a opatřil věž působivější vysokou jehlanovou střechou. Celkově výraz kostela sjednotil. Po Mockerovi se vedení prací ujal Anton Weber, který upravil západní portál kostela a vytvořil malou věžičku nad presbytářem, tzv. sanktusník.

Kostel byl značně poškozen při náletech v roce 1945, kdy se jeho věž vychýlila o více než 2 metry. Proto se pro něj vžil název "kostel se šikmou věží".

Dnes probíhají úvahy o zpřístupnění této věže veřejnosti, studii nového schodiště vyhotovil Martin Rajniš.

Publikováno v

Weber, A.; Über die Restaurierung und Wiederherstellung der Dekanalkirche von Aussig in Böhmen; Allgemeine Bauzeitung, roč. 71; R. v. Waldheim, Wien, 1906; str. 49-60, tab. 38-47

Zmínka

Teplitz-Schönauer Anzeiger, 5. června 1897, s. 9 (vyhazov Mockera)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Blog Janniho Vorlíčka:
www.janniv.estranky.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=2166902&action=element&presenter=ElementsResults

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Historická sídla:
www.historickasidla.cz

Varhany a varhanáři v ČR:
www.varhany.net

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

interiér kostela

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H

[IMG]

detail krabů na vstupním portálu (arch. A. Weber)

Foto: Jan Mareš 10/2010

[IMG]

fotografie po demolici "nové" tržnice

Foto: Ludmila Hájková - FOTO STUDIO H 2007

[IMG]

Pohled na kostel ještě před obestavěním centrem Forum

Foto: Jan Vincenc

[IMG]

archivní snímek ze 60. let minulého století

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - po náletech na konci II. světové války

http://forum.terraverita.cz/historie.html

[IMG]

dobová fotografie - přelom 19. a 20. století

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/kostely/img/10.jpg

[IMG]

historická fotografie z roku 1901

Foto: http://www.fotografie.muzeumusti.cz/preview/p_257.htm

[IMG]

historická fotografie - podoba kostela před rokem 1882

http://www.janniv.estranky.cz/

[IMG]

pohlednice s romantickým vyobrazením původní podoby kostela

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

letecká fotografie - kostel v kontextu s původní zástavbou centra města

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - pohled z Větruše na kostel sevřený v těsné městské zástavbě

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - historický pohled na kostel ze svahů nad městem, okolo roku 1882

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - předválečný pohled z Větruše na kostel sevřený v těsné městské zástavbě

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - pohled z Větruše

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - pohled na kostel z Větruše, počátek 60-tých let

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - pohled na kostel od západu, počátek 60-tých let

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - pohled na kostel od východu, počátek 60-tých let

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

kolorovaná dobová fotografie - kostel v kontextu městské zástavby

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - 60-tá léta 20. stol., pohled z tehdejšího autobusového nádraží

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

dobová fotografie - kostel v kontextu městské zástavby, 60-tá léta 20. stol.

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě

[IMG]

Článek o vyhazovu Josefa Mockera

Teplitz-Schönauer Anzeiger, 5. června 1897, s. 9