RSS Facebook

Diskuse 

Nový územní plán a tunely

 

Založeno: 24. 06. 2011 | Počet příspěvků: 27

Nejkřiklavějším problémem návrhu nového územního plánu je trasa automobilového obchvatu města, která si vynucuje provedení několika tunelů a mostů. Proti tomuto záměru se zdvihla občanská iniciativa Stop tunelům. Územní plán však obsahuje další méně viditelné kontroverze.

Vložte odpověď:

Diskuze

Pavel | 15. 01. 2015 | 11:04 Odpovědět

Navrhuji dát každému navrhovateli takovéhoto uzemního plánu s tunely vjezd do tunelu 5 metrů od jejich nemovitosti. Zcela jistě to bude prospěšné. Jelikož budou mít nad tím okamžitý dohled hned z jejich baráku. Pokavaď by to nevyhovovalo územnímu pplánu, tak je k těmto vjezdům do tunelu nastěhovat. Nechť se jejich hodnota pozemku a budovy sníží dle neviditelné ruky.


Jitka | 17. 01. 2012 | 16:56 Odpovědět

Většina ústečanů nechce tunely !!!! Pryč s nima a už vůbec pod Hradem a Větruší....!!!!! Kdo to má stále platit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jan Hrouda | 23. 09. 2011 | 00:11 Odpovědět

zdá se, že je možné si návrh ÚP i návrh opatření obecné povahy o vydání ÚP opět prohlédnout na stránkách magistrátu...
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/magistrat/odbory-a-oddeleni/odbor-uzemniho-planovani-a-spravy-majetku/informace/DO2-uzemni-plan-usti-nad-labem.html
plus přibyl také znalecký posudek na posouzení odhadu tržních hodnot budouv a pozemků na Bukově ve vztahu k ÚP...
http://www.usti-nad-labem.cz/files/Znalecka-posudek.pdf


Tomáš Lichtenberg | 29. 07. 2011 | 11:37 Odpovědět

Tak se zdá, že politická reprezentace města se zalekla reakce veřejnosti a bude požadovat vypracování jíné varianty dopravního řešení ÚP. Jen podotýkám, že této situaci mohlo město předejít nějakou formou výběrového řízení, třeba soutěží na zhotovení ÚP, kde by se mohlo diskutovat o různých variantách řešení. Ale to si tady jen hrách na stěnu házím :-/

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110729_wv_tunely.html


kjk | 07. 07. 2011 | 16:55 Odpovědět

"Návrh Územního plánu Ústí nad Labem je přístupný pouze pro dotčené orgány."

Jo, vždycky jsem je považoval za pánské (a dámské - ať jsme genderově vyvážení) pohlavní orgány.


Pietro | 25. 06. 2011 | 10:30 Odpovědět

Je to od nich prasárna, vždyť není důvod ho schovávat. Ale kdo chce ten si ho najde. :o) Stačí jen nemazat cookies a historii navštívených stránek.


Jan Vaca | 16. 06. 2011 | 10:27 Odpovědět

Info o projednávání z ÚDu.
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110615_wv_ustecany_rozhnevaly_tunely.html


Jan Kvapil | 13. 06. 2011 | 01:10 Odpovědět

Se zveřejněním návrhu nového územního plánu se konečně rozbíhá debata zvláště nad plánovanými tunely pod Střížákem, Soudným vrchem a Střekovem. Již samotným návrhem jsou fatálně ohroženy velké části Bukova, Střekova a Olšinek, a to vše, aniž by kdy vůbec koplo. Navrhovaný tunel je totiž označen jako veřejně prospěšná stavba, což znamená, že všechny nemovitosti, stojící mu v cestě (nebo i nad ním) dostanou stavební uzávěru, budou prakticky neprodejné, v některých místech tak hrozí, že do deseti, patnácti let vzniknou další sociálně vyloučené lokality. Zatím nejživější debata se odehrává na facebookovém profilu Bukovské dom-obrany: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=222993807719166&set=a.222169901134890.61598.222168311135049&type=1#!/pages/Bukovsk%C3%A1-dom-obrana/222168311135049


ěj | 21. 06. 2010 | 18:03 Odpovědět

zde je vyhodnocení námitek a připomínek ze strany tvůrců ÚP:
http://www.usti-nl.cz/files/Vyhodnoceni_namitek_pripominek.pdf


Pietro | 22. 06. 2010 | 12:02 Odpovědět

Námitka č. 235 - Autobusové nádraží tu asi bude navždy


ěj | 18. 03. 2010 | 19:01 Odpovědět

pod námitku (resp. 15 námitek) SZ
se podepsalo 300 lidí, bylo tedy možné ji podat (limit byl min. 200 podpisů)
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20100318_wv_pripominky_uzemni_plan.html

nevíte někdo, zda se podařilo
sehnat dostatek podpisů pro námitku ohledně zastavění hřiště pod střižákem?


ěj | 04. 03. 2010 | 08:51 Odpovědět

poslechněte si p. primátora Kubatu a arch. Petra Vávru v přímém přenosu
http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/702367


Majkl | 03. 03. 2010 | 16:46 Odpovědět

Zadavatelem ÚP je nikoliv město (kéž by tomu tak bylo), ale jeho zastupitelstvo, t.j. politici. A tím pádem též nátlakové skupiny , lobisté a v neposlední řadě i různá "rodinná" propojení politiků a byznysu. A podle tohoto zadání je projekt zpracován, ať se nám to líbí, čili nic.
Jenže mi občané se chováme zcela stejně. Jsem-li z periférie, chci do centra dojet autem a zaparkovat, jsem tedy pro parkoviště. Jsem-li z centra, chci mít pro svoje auto stání, ale jsem proti parkovištím, kde by stáli ti z periférie.
Na čem bychom se ale mohli shodnout, to snad je to, že komerční zástavby už je ve městě a zejména jeho centru snad dost. Dost marketů, bank i úřadů. Dejme prostor občanské zástavbě pro naše děti i nově příchozí. My starci z paneláků už stavět nebudem. Má-li naše město být atraktivní, musí splňovat požadavky na moderní způsob života, nabízet práci, kulturu, zábavu i klidný oddych. Není trochu paradoxní, že krajské město má po léta zavřené muzeum? Není paradoxní, že třeba "konkureční" Liberec dokázal postavit knihovnu, ale instituce s názvem "Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem" je nucena opouštět své prostory a drobit se do krcálků? A co nemocnice (přívlastek si dejte sami - městská, krajská) ? Máme z ní krajskou akciovou, kde finance mizí jak v černé díře. Jeden z nejmodernějších špitálů, který mohl fungovat jako vzor, bude zřejmě zanedlouho na úrovni okresní nemocnice z padesátých let! Milí ústečáci, zkusme spojit své síly nejprve k nápravě věcí menších. Řekněme svým zastupitelům "vocaď-pocaď" a pakliže to dokážeme, pak dokážeme pohnout i věcmi o řád většími.


ěj | 03. 03. 2010 | 12:14 Odpovědět

tak včera proběhlo veřejné projednání; pár informací a fotky najdete zde:
http://usti.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/zpravy-z-usti-nad-labem/c793-usti-nad-labem/n35220-Lidem-se-velke-zmeny-v-uzemnim-planu-prilis-nelibi


ěj | 01. 03. 2010 | 18:31 Odpovědět

http://usti.naseadresa.cz/cz/s1016-detail-zpravy/c531-zpravy-z-usti-nad-labem/n34407-Zmeni-se-pozemky-politika-ve-zlato-Ustecka-radnice-neni


Jan Kaiseršat | 07. 02. 2010 | 13:37 Odpovědět

Další paradox v Ústí nad Labem. Podle návrhu nového územního plánu (ÚP) město chce paroplynovou elektrárnu v Úžíně ! Původně to byl obšírně diskutovaný záměr společnosti ČEZ. Autoři ÚP argumentují nyní jakousi energetickou bezpečností. Připomenu, že zvláštní komise, zřízená primátorem, jednoznačně a logicky odmítla výstavbu paroplynu v Úžíně. Otázka: Pracují autoři ÚP odtrženi od ústeckého Magistrátu a vedení města, nebo ve vedení města kuje své pikle zatím utajená „Pátá kolona“ ?


Pietro | 09. 02. 2010 | 11:24 Odpovědět

Autoři územního plánu pracují tak, aby vytvořili dobré předpoklady pro udržitelný rozvoj území. Otázkou je, jaký je veřejný zájem v tomto území. Rekultivovat brownfield TPÚ a vystavět tam energetický zdroj? Nebo rekultivovat TPÚ a vytvořit tam prostor pro nějaký technologický park nebo nějakou nezávadnou výrobu? Další otázkou je, kdo stanoví, co je to veřejný zájem. Jestliže zastupitelé stanoví, že je stavba paroplynu veřejný zájem, pak je na odbornosti zpracovatele posoudit, jestli je právě toto pro dané území to pravé, měli by chránit na základě svých znalostí znevýhodněné skupiny společnosti. Musíme si uvědomit, že územní plán je tvořen na základě zadání zastupitelů - politiků a na ně tlačí lobisté. takže mi prostí občané musíme tlačit na politiky, urbanisty aby byli správně stanoveny cíle územního plánu. Je to věcí diskuse. Ale jak sem pozoroval vývoj kauzy paroplynu, nejasný postoj primátora, tajné schůzky se zástupci ČEZU, tak bych řekl, že někdo tahá za nitky. Ostatně, když se podívám na zbytek území, který obklopuje chemickou skládku a kterýměl být po rekultivaci podhorským parkem, tak je vidět že je silný tlak přehodnotit to území na zastavitelné. Dálnice prostě bude obestavěna skladišti. Třeba je to jen přirozený vývoj v duchu udržitelného rozvoje, nebo jen zhodnocení pozemků. Je třeba připomínkovat


Majkl | 03. 03. 2010 | 15:30 Odpovědět

Pokud mne paměť neklame, tak na stavbu PPE Úžín bylo již před delší dobou vydáno územní rozhodnutí. Ne že bych z toho měl radost. Ale na druhou stranu nelze neustále zpochybňovat předchozí rozhodnutí a plány. Jinak to dopadne jako s D8.


Jaromír Veselý | 19. 04. 2010 | 22:52 Odpovědět

Ale lze, dokonce je to nutné, pokud ta rozhodnutí dnes nemají žádnou relevanci, nebo se dramaticky změnily okolnosti. A to je případ Užína. Takže si dovolím malinký exkurz. Vynechám divokou privatizaci a tunelování původní TPU vč. pozemků i když to s paroplynem docela souvisí. Vynechám i argumentaci tehdejších odpůrců, která se v toku času nakonec ukázala jako prozíravá. Argumenty lidí, kteří pomohli PPE prosadit měla totiž kupodivu také logiku. Hlavní problém tehdejšího Ústí byla příšerná kvalita ovzduší. Severní část města tehdy nebyla napojena na teplárnu v Trmicích. Byly zde lokální výtopny na uhlí a takovou samostatnou výtopnu měla i nemocnice na Bukově/S.Terase. Záměr PPE se podařilo m.j. prosadit i proto, že tepelný výkon měl být vyveden právě do této části města jako náhrada za tyto lokální výtopny vč. nemocnice. Efekt měl být pro ovzduší okamžitý. Jak ale k realizaci nedošlo a hlavní technickou žábou na prameni byla kupodivu tehdejší SČE, byla i tato část města napojena na teplárnu v Trmicích. Mezitím i v Trmicích byl postaven paroplyn a světe div se, ale je provozován zcela minimálně. Na druhé straně došlo na ústeckých sídlištích k značnému snížení poptávky po teple z centralizovaného zdroje (měření spotřeby tepla, zateplení, výměna oken, odpojování od zdroje...).
1) Kampak asi dnes vyvede PPE tepelný výkon a co nekompatibilita nosného média nového zdroje se stávajícími rozvody?
2) Tehdejší PPE byla povolena (a existují výrazné argumenty, že nezákonně) na základě tehdejších předpisů. Myslíte si, že někde jinde na světě by mohlo být územní rozhodnutí na elektrárnu platné skoro 10 let, i když by se nezačalo stavět a i když by se mezitím výrazně změnila legislativa?


Tomáš Lichtenberg | 28. 01. 2010 | 21:28 Odpovědět

Na Magistrátě, v informačním středisku ve Zdaru a na stránkách města je k nahlédnutí koncept nového ÚP.

(http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/odbory-a-oddeleni/odbor-uzemniho-planovani/informace/koncept-uzemniho-planu-usti-nad-labem.html)

Zatím jsem předběžně mrknul na výkresy, k mediálně nejzajímavějším asi bude patřit návrh "blankoidního" silničního obchvatu města nebo zaústění Panské ulice do Žižkovy ul. Trochu mě překvapilo i zahrnutí pruhu území ve svahu Střížáku, které odpovídá zkrachovalému záměru výstavby kryté sjezdovky (která už je pár let pasé), do zastavitelných ploch. Ale stále jde jen o koncept. Na druhou stranu, na to, že jde o koncept, postrádám nějaké nosné myšlenky, vize, koncept se drží dost při zemi (nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně) :)


Jaromír Veselý | 02. 02. 2010 | 12:07 Odpovědět

... na úvod také jenom útžkovitě: Dopravní řešení pokračuje v oblíbené kratochvíli v UL, kdy nový řešitel smete vše, co tu bylo schváleno jako špatné a přijde s "geniální" peckou... Tunelů je v UL navrženo cca 10 km a dva nové mosty přes Labe (proslulý tunel Blanka má 6,3 km!, geologické podmínky v UL jsou srovnatelné, neli horší). Jako součást tunelového obchvatu - zatunelování ul. sociální péče. Hurá!! Podporujme naše (ne)otesánky! (CityPlan nám bezděčně a vtipně dokázal, že miliarda za dopravně nefunkční most byla úplně zbytečná). Naproti tomu minimální podpora cyklistické dopravy. Ve Všebořickém laloku: potvrzení Paroplynu. Další rozšiřování skládek ve na úkor příměstského parku. (Ve Skoroticích a Habrovicích se už nemůžou dočkat veřejně prospěšné stavby D19). Relativně malý tlak na "zahuštění" zástavby v rámci současně zastavěného území (S.Terasa a Skřivánek) oproti rozsahu zahrnutí (zhodnocení majetku) ploch koupených jako zemědělská orná půda "dušemi" spřízněnými s naší státostranou (Dobětice, Krásné Březno, Skorotice, Strážky). Nulová představivost u jezera Milada. atd. atd..


Pietro | 02. 02. 2010 | 16:16 Odpovědět

Nešálí-li mě zrak, tak pozoruji, že z velkolepého centrálního parku na Mariánské skále je velký kus přehodnocen na zastavitelné území.


Jaromír Veselý | 03. 02. 2010 | 10:33 Odpovědět

Zdá se mi, že tunely jsou tak pikantní a evidentní nesmysl, že jde jenom o kouřovou clonu, o vějičku, na kterou všichni skočí. Pak potichu snadno projdou sicilské změny ploch. Tam hledejte motivaci. Například jenom jeden z ústeckých kmotrů - pan Ryšavý - na změně územního plánu získá za prodej pozemků ve Skoroticích a Strážkách (očištěno od nutných investic do infrastruktury) čistě cca 330 mil. Kč. A to přece stojí za to.


ěj | 08. 06. 2009 | 12:04 Odpovědět

upozorňuji na chystaný italsko-český workshop, který by mohl přinést nové myšlenky které by pak snad šlo využít v chystaném územním plánu ...


Tomáš Lichtenberg | 15. 04. 2009 | 18:45 Odpovědět

S poněkud nešťastnou (a netransparentní) formou výběru zpracovatele ÚP už vážně nic neuděláme, nicméně zadání projektové dokumentace ze strany města se podle mého názoru jeví jako dobře a poměrně kvalitně připravené. Zdá se, že město má svou představu o možnostech dalšího rozvoje území, ale přitom zpracovateli ponechává dostatek prostoru v tvorbě nové koncepce ÚP. Zůstává tedy otázkou (a to prověří až nový ÚP), jestli byl výběr zpracovatele šťastný nebo ne.

Samotnému zadání ÚP bych "vytknul" jen jedinou věc - malý důraz až opomenutí problematiky možností rozvoje území postižených dřívější těžbou hnědého uhlí (KÚ Dělouš, Všebořice, Předlice a Tuchomyšl). V těchto lokalitách byly zcela vymazány sídelní i dopravní struktury a kulturní i přirozené složky krajiny. Od revoluce tady proběhly jen jakési jalové pokusy o revitalizaci, ale o skutečném návratu kulturní krajiny se mluvit nedá. Pokud vím, doposud město přisuzovalo těmto územím jen funkce rekreační, případně je ponechává napospas různým ekonomickým zájmům (golfové hřiště, dálniční infrastruktura-parkoviště pro kamiony apod.). Myslím, že jestli má nový územní plán přinést novou kvalitu do ústecké krajiny, pak by se měl zabývat přednostně těmito oblastmi a určit, jestli zůstanou vykořisťovanými periferiemi města Ústí nebo se stanou do jisté míry samostatně fungujícími a přitom regionálně integrovanými celky.


ěj | 13. 04. 2009 | 19:56 Odpovědět

do 30. 4. 2009 lze uplatnit připomínky k návrhu zadání územního plánu
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/uredni-deska/zadani-uzemniho-planu-mesta-usti-nad-labem.html


ěj | 13. 04. 2009 | 19:44 Odpovědět

vedoucí skupiny zpracovatelů územního plánu je společnost Casua
http://www.casua.cz/cs/casua/novinky/uzemni-plan-usti-nad-labem/


[IMG]
V infocentru v paláci Zdar je vystaven návrh územního plánu Ústí n. L. k veřejnému nahlédnutí.

V infocentru v paláci Zdar je vystaven návrh územního plánu Ústí n. L. k veřejnému nahlédnutí.