RSS Facebook

Článek 

Spolchemie prodává svůj mrakodrap

05. 01. 2010 | autor: Martin Krsek

Nejstarší mrakodrap v Československu je na prodej. Svou chloubu, výškovou správní budovu z roku 1930, prodává ústecká Spolchemie za 55 milionů korun. Má to být jeden z kroků k finančnímu ozdravění chemičky zmítané světovou hospodářskou krizí.

„V Revoluční ulici s příjezdem z veřejné komunikace, 400 m od centra města, mimo výrobní areál Spolchemie... Prohlídka je možná po předchozí telefonické domluvě.“ Inzerát realitní kanceláře Naxos zní všedně, nabízený objekt ale všední rozhodně není. Když ústecká Spolchemie roku 1930 dostavěla svou novou desetipatrovou správní budovu, šlo se 44 metry výšky o nejvyšší budovu v tehdejším Československu. Svůj primát si udržela po další čtyři roky.

Symbol síly, symbol úpadku

Monumentální stavba bývala symbolem výsostného postavení ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako jednoho z nejsilnějších hráčů na evropském trhu s chemickými výrobky (více viz. projekt Ústecká NEJ...). Dnes prodej stavby symbolizuje spíše ekonomický úpadek podniku. Jeden z největších výrobců epoxidových pryskyřic v Evropě loni kvůli dopadům ekonomické krize jen těsně unikl insolvenci. Zachránila ho dohoda s bankami, kterým dluží 2,77 miliardy korun. Management musel přijmout záchranný plán nazvaný Restart, který předpokládá pro letošní rok úsporu 300 milionů korun a zvýšení obratu o miliardu. Spolchemie nejdříve zrušila 200 z 950 pracovních míst, pak odložila některé investice. A nyní přistoupila k prodeji nadbytečného majetku.

Tento záměr avizovala Spolchemie už na konci loňského roku, ale mělo jít především o nemovitosti mimo areál chemičky nebo na jejích okrajích, které pronajímá a sama nevyužívá k výrobě. „Jedná se především o sklady v Revoluční ulici či areál v Trmicích,“ uvedla před pár dny mluvčí firmy Marie Logrová.

To, že mezi nabízenými stavbami se objevilo i samotné srdce chemičky – správní budova, je velké překvapení. „Nebylo to samozřejmě lehké rozhodování, ale firma musí hlavně fungovat a základní je teď pro nás udržet výrobu a provoz,“ reagovala mluvčí.

Vážní zájemci

Podle realitního makléře kanceláře Naxos Jana Rozuma se nedlouho po zveřejnění inzerátů ohlásilo hned několik zájemců, kteří si také objekt už prohlédli. „Registrujeme opravdu vážné zájemce o koupi, ale jednání ještě nejsou uzavřena, takže jejich identitu zatím neprozradíme,“ podotkl makléř.

Vyvstávají otázky, jak případný nový majitel s výjimečnou budovou naloží. „Cítím směs naděje a obav. Nový majitel se může chovat k této cenné stavbě lépe, ale také hůře než ten dosavadní. Problém je, jestli to bude pro nového vlastníka stejná prestiž, jakou byla z principu správní budova pro Spolchemii. Ta se se svým mrakodrapem prezentovala před světem jako silná nadnárodní korporace,“ zhodnotil zprávu o prodeji ústecký architekt Matěj Páral. Na stránkách o ústecké architektuře Ústí-Aussig.net píše o budově jako o nejmonumentálnější expresionistické stavbě na českém území. „Pro milovníky ústecké architektury je to srdeční záležitost, s nadsázkou jsme mezi sebou vyhlásili veřejnou sbírku na koupi správní budovy,“ poznamenal Páral.

Ve světové databázi mrakodrapů

Správní budova se stala dominantou města už záhy po svém postavení, kdy se objevovala na pohlednicích a plakátech. A platí za dominantu dodnes. Její typické obrysy najdeme mezi dalšími symboly města třeba na poutačích ústecké univerzity. Českou republiku reprezentuje správní budova chemičky ve světové databázi mrakodrapů, kde zaujímá místo nejstarší stavby hodné tohoto pojmenování u nás.

Pro architektonickou hodnotu je objekt už dlouhodobě i v zájmu Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. „Je v pracovním seznamu vytipovaných objektů s potencionálem získat statut kulturní památky,“ podotkl územní konzervátor Petr Hrubý. Když před pár lety natáčel herec a architekt David Vávra v Ústí svůj proslulý pořad Šumná města, věnoval právě správní budově výraznou část dokumentu. Představil mnoha Ústečanům poprvé obdivuhodné interiéry budovy, kde se dochovala řada dobových prvků ve stylu art-deco, zvlášť v tzv. ředitelském patře či patře s podnikovou knihovnou. Pozoruhodné jsou i technické zajímavosti, především jeden z posledních funkčních výtahů páternoster u nás nebo potrubní pošta.

Určitou jistotu, že nový majitel historickou hodnotu budovy nepoškodí nevhodnými úpravami a nepřestaví ji třeba na tržnici, skýtá přístup samotného prodejce. Chce se totiž stát hlavním nájemníkem ve své bývalé správní budově. „Spolchemie má po prodeji zájem zůstat ve zpětném nájmu v šesti podlažích a podmínky nájmu budou předmětem jednání se zájemcem o koupi budovy,“ píše Spolchemie v inzerátu. Podle mluvčí Logrové navíc chce současný majitel dát kupujícímu další podmínku. Tou má být jakési přednostní právo budovu případně znovu koupit do vlastnictví, až se chemička z krize vzpamatuje.

Na prodej i správní budova Setuzy

Na stránkách realitní kanceláře ale nevisí jen správní budova Spolchemie. Mezi nabízenými objekty figuruje i sídlo vedení drogisticko-potravinářského podniku STZ. Obě firmy také vlastní jediná investiční společnost, a to Via Chem Group, a obě firmy se potýkají s výraznými ekonomickými problémy. Správní budova STZ, kterou nechal roku 1911 postavit význačný český podnikatel Georg Schicht, výrobce slavného mýdla s jelenem, se prodává za 23 milionů už od poloviny loňského roku. „Několik zájemců se už u nás na budovu informovalo, ale takový zájem jako o správní budovu Spolchemie nikdo zatím neprojevil,“ poznamenal k druhé zakázce Jan Rozum.

Firma Schicht byla v době první republiky největších výrobcem mýdla a rostlinných tuků V Evropě. Takže i její správní budova je historicky cennou stavbou. Uchovala si dodnes úchvatnou výzdobu interiérů včetně dobově zařízené kanceláře někdejšího majitele firmy.

Na základě dohody, kterou majitel obou ústeckých chemiček uzavřel s bankami, může výnos získaný z prodeje nemovitostí použít na posílení finanční hotovosti firmy. Ovšem výnosy z prodeje větších celků, jakými je především správní budova Spolchemie, bude muset řešit s bankami individuálně.

(Rozšířená verze článku publikovaného v severočeské příloze Mf DNES, 5. 1. 2010)

Shlédněte také reportáž o kauze na ČT

[IMG]

fotografie průčelí

[IMG]

dobová fotografie

[IMG]

grafická koláž architektonických dominant Ústí z roku 1935