RSS Facebook

Článek 

Podpořte protest proti bourání "Nového města"!

16. 12. 2008 | autor: u-a

Odpůrci dalších plošných demolicí v historické zástavbě v Ústí nad Labem svolali na čtvrtek 18. 12. 2008 od 15.00 protestní shromáždění před budovu magistrátu. Tam totiž právě v těchto dnech posuzují úředníci stavebního úřadu žádost investora INT, a. s. o povolení demolice 26 městských domů, na jejichž místě má vyrůst hypermarket Interspar.

Toto hromadné bourání představuje kompletní vymazání čtvrti „Nové město“ vystavěné v 19. století za hradbami města (vymezují ho ulice Panská, Revoluční, U Chemičky a Brněnská; více v příloze).

Krajské město už v minulosti proslulo bezcitnými zásahy do historické zástavby. Drží republikový rekord v počtu najednou odstřelených domů (23. února 1980 padlo v několika sekundách 19 domů na hlavní ústecké třídě).

Jiří Škoda, jeden z organizátorů akce, k tomu říká: „Po sametové revoluci Ústečané předpokládali, že doba podobných barbarských činů skončila. Ale nyní se překvapivě naskytla šance smutný rekord dokonce překonat a vyhladit další přirozenou část města. Navíc se dosud investor ani neobtěžoval přiblížit veřejnosti, jaká architektura by měla na místě 26 domů vyrůst. Vzhledem k obecným kvalitám budov hypermarketů, lze tak jen odhadovat, že rozhodně nebude rovnocennou náhradou.“

Účastníci demonstrace chtějí vyzvat stavební úřad, aby při jakékoli pochybnosti o správnosti a úplnosti předložené dokumentace žádosti vrátil.
Nabádají investora, aby přehodnotil své záměry a realizoval na území Ústí nad Labem kultivovaný projekt respektující tvář města.
Posílají také vzkaz společnosti Interspar, že podobně drastickým průnikem na trh v krajském městě si mezi Ústečany rozhodně nezíská dobré jméno a spokojené zákazníky.


Protestní akci, organizovanou ústeckou Stranou zelených, dále podpořili:

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Tvůrci stránek o ústecké architektuře www.usti-aussig.net

Výbor Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti

Mladí zelení, místní organizace Ústí nad Labem

o.s. Zdravé Ústí

ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA ‘98, o. s.

Kontakt:

Jiří Škoda

Strana zelených

Tel.: +420 774 556 240

Email: jiri.skoda@zeleni.cz.

Příloha

Osud čtvrtě navržené pro demolice: Vznikla v 19. století za hradbami města. Část domů nechal postavit v neogotickém slohu Spolek pro chemickou a hutní výrobu jako sociální zázemí svých zaměstnanců. Stojí tu také Česká beseda, jež sloužila od počátku 20. století jako centrum kulturního a společenského života české menšiny ve městě. V meziválečném období se do tamní zástavby výrazně zapsal ústecký architekt Erich Breindl, který v ulici U České besedy vystavěl pro chemické závody po architektonické stránce dva pozoruhodné domy s prvky expresionismu a kubismu.

V dobách socialismu byla čtvrť výrazně narušena demolicemi, které na mnoha místech odkryly dvory a vzhled oblasti znehodnotily. Místo se z tohoto šoku dlouho vzpamatovalo a teprve na začátku 21. století se začalo znovu probouzet k životu. Drobní živnostníci opravovali zchátralé domy, objevilo se zde několik prodejen, restaurací a barů.

Čtvrť měla šanci zvednou se podobně jako osudem velmi podobná Stodolní ulice v Ostravě, která je dnes republikově proslulým centrem nočního života Ostravanů. Bohužel v roce 2006 přišla iniciativa investora INT, a. s. vykoupit všechny tamní domy. Nad čtvrtí se opět rozprostřel stín, který přivodil další stagnaci. Investor přes obtíže získal příslib odprodeje všech domů od soukromých i státních vlastníků včetně celé jedné ulice (U České besedy) z majetku města.

Záměr už tehdy kritizovala velká část obyvatel města. Pod petici sepsanou Stranou zelených se podepsalo přes dva tisíce lidí. Dodnes investor ani nezveřejnil podobu, jakou by novostavba na místě 26 domů a jedné ulice měla mít. Nynější demonstrací dávají odpůrci najevo, že se nevzdávají cíle, zachránit tuto část města pro hodnotnější investorské záměry a pro zachování přirozené podoby města.

Sdělte svůj názor v naší "demoliční" diskuzi