RSS Facebook

Karta stavby 

Dům pro sirotky

 
Prokopa Diviše 1 | Ústí nad Labem - centrum 1317
Margarethenstrasse (1888-1933), Markétina (1933-1938), Margarethenstraße (1938-1945)
Autor:
Oscar Mratschek
Spoluautor:
Alwin Köhler - (Alwin Köhler & Co.)
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1888
Sloh:
historismus
Aktuální název:
pavilon Krajské hygienické stanice
Historický název:
Armenhaus mit Betsaal, Asyl- und Weisen-Haus
O stavbě

Dům, který byl postaven jako azyl pro sirotky, dnes využívá Krajská hygienická stanice. Zajímavostí domu jsou sluneční hodiny umístěné v jeho štítu.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Sluneční hodiny v ČR:
astro.mff.cuni.cz

[IMG]

dnes využívá objekt Krajská hygienická stanice

Foto: Jan Vaca 03/2008

[IMG]

sluneční hodiny ve štítu domu

Foto: Jan Vaca 03/2008

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě;

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/domy/img/81.jpg