RSS Facebook

Novinky 

"Mizející Ústí" o Schichtových lázních

24. 05. 2016 | Šestý díl filmového projektu "Mizející Ústí" o ohrožených stavbách ukazuje z netradičních úhlů chátrající Lázně Johanna Schichta známé současníkům spíše jako Lázně Dr. Vrbenského. Dílo dvorního architekta Schichtů Paula Brockardta je jednou z dominant Střekova. Snad se podaří konečně objekt vykoupit a najít pro něj důstojnou budoucnost.

Ústí stále mizí

23. 05. 2016 | Shlédněte další díly seriálu: 2. Lindnerova vila od arch. Kunerta, 3. Předlické skladiště od arch. Wullekopfa, 4. ulice na Nivách, 5. hotel Máj od arch. Pacákové z SPÚO.

Nový projekt "Mizející Ústí"

19. 04. 2016 | Na portálu youtube.com se objevil první díl zajímavého projektu Mizející Ústí, který chce mapovat stavby na Ústecku, jejich osud je značně nejistý. Díl je věnovaný bloku nájemních domů v Mendělevově ulici, které nechalo zdevastovat vedení ústecké univerzity. Do konce dubna přestanou domy existovat.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Architekt Emil Rösler píše Hansi Krebsovi

ilustrace serialu

V prosinci 1931 přišel do sekretariátu Německé nacionálně socialistické dělnické strany (DNSAP) v Ústí nad Labem dopis reagující na zprávu, že strana by ráda postavila v severočeské metropoli budovu své centrální správy. Jeho autorem byl architekt Emil Rösler, který má na severozápadě Čech hned několik zajímavých realizací. Dopis se nám podařilo náhodou najít ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a rozhodli jsme se ho jako zajímavý dokument zveřejnit.

Studie 

Pečivová Hana: Historie Schichtovy vily v Roztokách

ilustrace studie

Hana Pečivová v úvodu své diplomové práce uvádí, že "pravděpodobně neexistuje jméno, které by bylo tak úzce spjaté s městem Ústí nad Labem, jakým je jméno Schicht. O této rodině již bylo mnoho napsáno, ale i tak zůstává mnoho stránek života členů rodiny dosud neprobádaných nebo nezveřejněných." Práci proto věnovala historii výstavní vily v Roztokách, která vznikla podle návrhu dvorního fotografa rodiny Schichtů Paula Brockardta. S dovolením autorky práci zveřejňujeme.