RSS Facebook

Novinky 

Náš TRANSGAS - výstava

29. 10. 2019 | Jeden ze členů původního autorského kolektivu v současnosti silně diskutované budovy TRANSGAS, akad. arch. Jan Fišer, dnes profesor FUD UJEP, symbolicky „křísí“ interiérové dispozice vinohradské stavby, a to převážně formou kreseb, pracovních skic a historické projektové dokumentace. Výstavu doprovází reflexe dalších umělců. Dorazte na novou adresu ústeckého Domu umění.

Ressource - spolková restaurace

22. 10. 2019 | Přidali jsme jednu ze zásadních staveb v moderních dějinách města, která žel už nestojí. Do roku 1945 dotvářela Lidické, dříve Materniho náměstí. Uvnitř se odehrávaly stěžejní společenské akce Ústečanů. Autory jsou vídenští architekti Miksch a Niedzielski, kteří navrhli velkou část vil pro zdejší smetánku, včetně vily Carla Friedricha Wolfruma, předsedy spolku Ressource, navržené přesně v roce dokončení restaurace (1887), anebo vily Ignaze Petschka, prominentního člena spolku Schlaraffia, který v Ressource trvale užíval spolkovou místnost.

Kašna na Lidickém (Materniho) nám. - S. Werner

15. 10. 2019 | Znovu dílo na pomezí architektury a sochařství. Kašna od sochaře Selmara Wernera, přítele Karla Maye, byla publikována v dobovém odborném tisku, v Dresdener Künstlerheft, ročník 1913/1 (vycházelo čtyřikrát ročně jako příloha Moderne Bauformen; ovšem je zde chybně uvedeno, že kašna stojí v Liberci).

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Dresdner Moderne 1919 - 1933

ilustrace serialu

Obdivuhodné dílo severočeského rodáka Hanse Richtera můžete obdivovat na aktuální výstavě ve Stadt Museum Dresden o meziválečné moderně v Drážďanech. Architekt, který realizoval mimořádné stavby na Ústecku a Děčínsku, byl totiž čelním představitelem internacionálního slohu v Sasku. Výstava trvá jen do 27. 10. 2019.

Studie 

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

ilustrace studie

S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.