RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Anton Höhne z Čermné působil v Polsku

21. 10. 2017 | Pozoruhodný objev přinesl již v roce 1936 místní vlastivědný časopis Beiträge zur Heimatkunde. Nyní jsme si všimli této zmínky znovu. Důležitý architekt pozdního baroka v polské Poznani Antoni Höhne pochází ze severních Čech a to konkrétně z nedaleké Čermné u Libouchce. Řádově významnější byl jeho syn, filosof J. M. Hoene-Wroński

[IMG]

Architektura mezi myšlenkou a skutečností

11. 10. 2017 | V rámci uměleckohistorické konference "Architektura mezi myšlenkou a skutečností" konané v Brně 13. 10. 2017 bude odprezentován nejdůležitější objev našeho webu, mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech (M. Párala zastoupí M. Krsek). Ve spolupráci Semináře dějin umění FF MU a Metodického centra moderní architektury NPÚ by měl vyjít v první čtvrtině roku 2018 z konference sborník.

[IMG]

Doprovodný program festivalu Kult

01. 10. 2017 | K již 20. ročníku ústeckého divadelního festivalu Kult se připojila FF UJEP s doprovodným programem: 11. 10. beseda: Ústecké mosty z minulosti k nám (Honzejk; Karlíček, Krsek, Páral), 17. 10. projekce: Most nad Ústím nad Labem (komentuje Krsek), 18. 10. projekce dokumentů na téma Zaniklá krajina severozápadních Čech v rámci stejnojmenné dvoudenní konference do 19. 10. 2017.

[IMG]

Sborový dům Církve bratrské

01. 09. 2017 | Patrně jediná sakrální novostavba v ústeckém okrese z 2. pol. 20. stol. nakonec vlastně není novostavbou, nýbrž přístavbou k řádově menšímu rodinnému domu. Povolena byla kupodivu ještě před rokem 1989 a přes tehdejší režim snáze prošla jako adaptace stávajících bohoslužebných prostor, které se nacházely v jeho sklepním podlaží. Autorem modlitebny je brněnský architekt Bohuš Kučera.

[IMG]

Shromáždění Církve adventistů s. d.

01. 08. 2017 | O této pozoruhodné sakrální stavbě, skryté ve vnitrobloku, málokdo ví. Původní objekt z 30. let od místního stavitele Karla Haara přestavěl pražský architekt Aleš Lang v 90. letech 20. stol.

[IMG]

Evangelický kostel Pána Ježíše v Trmicích

27. 07. 2017 | Architekt Paul Lange je nejen autorem evangelického kostela pokoje v Lovosicích, ale též kostela v Trmicích stejné konfese. Trmický kostel má pozoruhodné dvojpodlažní (patrové) uspořádání.

[IMG]

Zasche v Ústí existuje!

13. 06. 2017 | Už jsme si mysleli, že reálná stopa architekta Josefa Zascheho v Ústí zanikla s demolicí České spořitelny a Weinmannea zasaženého bombardováním na konci 2. sv. války. Když tu náhle spisový meziarchiv vydal své další tajemství. Nalezeny byly totiž plány obchodní akademie v Pařížské ulici, signované Zaschem, včetně podrobných detailů, jako např. mříž na schodišti u vstupního vestibulu ad.

[IMG]

Kotěra v Dolních Zálezlech

12. 06. 2017 | Netušeně silná vazba poutá Jana Kotěru k ústeckému okresu. Dětství totiž prožil v Dolních Zálezlech. V Česko-německé rodině. Poslechněte si 1127. díl pořadu "Toulky českou minulostí".

<Stránka 1/44<