RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Náš TRANSGAS - výstava

29. 10. 2019 | Jeden ze členů původního autorského kolektivu v současnosti silně diskutované budovy TRANSGAS, akad. arch. Jan Fišer, dnes profesor FUD UJEP, symbolicky „křísí“ interiérové dispozice vinohradské stavby, a to převážně formou kreseb, pracovních skic a historické projektové dokumentace. Výstavu doprovází reflexe dalších umělců. Dorazte na novou adresu ústeckého Domu umění.

[IMG]

Ressource - spolková restaurace

22. 10. 2019 | Přidali jsme jednu ze zásadních staveb v moderních dějinách města, která žel už nestojí. Do roku 1945 dotvářela Lidické, dříve Materniho náměstí. Uvnitř se odehrávaly stěžejní společenské akce Ústečanů. Autory jsou vídenští architekti Miksch a Niedzielski, kteří navrhli velkou část vil pro zdejší smetánku, včetně vily Carla Friedricha Wolfruma, předsedy spolku Ressource, navržené přesně v roce dokončení restaurace (1887), anebo vily Ignaze Petschka, prominentního člena spolku Schlaraffia, který v Ressource trvale užíval spolkovou místnost.

[IMG]

Kašna na Lidickém (Materniho) nám. - S. Werner

15. 10. 2019 | Znovu dílo na pomezí architektury a sochařství. Kašna od sochaře Selmara Wernera, přítele Karla Maye, byla publikována v dobovém odborném tisku, v Dresdener Künstlerheft, ročník 1913/1 (vycházelo čtyřikrát ročně jako příloha Moderne Bauformen; ovšem je zde chybně uvedeno, že kašna stojí v Liberci).

[IMG]

Dresdner Moderne 1919 - 1933

10. 10. 2019 | Obdivuhodné dílo severočeského rodáka Hanse Richtera můžete obdivovat na aktuální výstavě ve Stadt Museum Dresden o meziválečné moderně v Drážďanech. Architekt, který realizoval mimořádné stavby na Ústecku a Děčínsku, byl totiž čelním představitelem internacionálního slohu v Sasku. Výstava trvá jen do 27. 10. 2019.

[IMG]

Růžena Žertová, autorka OD LABE

06. 10. 2019 | Zemřela brněnská architektka a designérka Růžena Žertová, známá především jako autorka obchodních domů Prior v Pardubicích a Košicích a obchodního domu Labe v Ústí nad Labem. Věnovala se rovněž návrhům interiérů, ale také oděvních doplňků, šperků a svítidel.

[IMG]

Bytové domy v Matiční ulici - F. J. Arnold

01. 10. 2019 | V rámci Dne architektury přinášíme ještě jednu krásnobřezenskou realizaci, kterou jsme vám již déle dlužni, ale ke které v rámci procházky asi již nedojdeme. Pohrdaná lokalita Nový svět za kolejemi má své kouzlo a kvality. Kdo to neví, seznamte se: bytové domy v Matiční ulici navrhl ceněný ústecký architekt meziválečné éry F. J. Arnold v rámci tehdejšího městského stavebního úřadu.

[IMG]

Klobouk kazatelny kostela sv. Floriána - D. Seiffier

21. 09. 2019 | Pokračujeme v objevování na konci socialismu málem zaniklého kostela sv. Floriána. Opět se pohybujeme na pomezí architektury a sochařství: představujeme renesanční klobouk kazatelny, podepsaný Donátem Seiffierem, truhlářem ze saského Freibergu. Teprve v r. 2016 bylo opraveno chybné čtení podpisu z Konrad Seifert na Donadt Seiffier.

[IMG]

Oltář kostela sv. Floriána - M. Kuntze

11. 09. 2019 | V návaznosti na první ústeckou procházku v rámci Dne architektury 2019 přidáváme na web dílo na pomezí architektury a sochařství: renesanční oltář (pozoruhodnou síťovou klenbou zaklenutého) krásnobřezenského kostela sv. Floriána, dříve luteránské zámecké kaple Panny Marie. Teprve v r. 2016 bylo odhaleno, že oltář není dílem T. Lindnera, nýbrž M. Kuntzeho.

<Stránka 1/49<